Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Wskazania dotyczące odbioru kuropatw, ich transportu i wsiedlenia

W S K A Z A N I A


dotyczące odbioru kuropatw, ich transportu i wsiedlenia sposobem podpuszczania do dzikich (istniejących w terenie) stad

  

  1. W okresie przed wypuszczeniem kuropatw i po dokonaniu tego zabiegu należy bezwzględnie prowadzić stałą i konsekwentną redukcję drapieżników (lisy, jenoty, tchórze, kuny), oraz zdziczałych psów i kotów.

 

  1. Kuropatwy przeznaczone do wsiedleń należy odebrać własnym transportem i we własnych klatkach transportowych

 

  1. Klatki transportowe powinny w pełni spełniać warunki bezpiecznego transportowania odbieranych ptaków – wszystkie boki i podstawa powinny być pełne (z twardego materiału) z otworami w bokach pozwalającymi na wymianę powietrza niezbędnego do oddychania ptaków, z góry natomiast powinny być przykryte (na stałe) brezentem lub innym materiałem w taki sposób, aby ptaki w razie podrywania się w czasie transportu nie obijały sobie główek. W jednej tego typu klatce, o wymiarach 0,50 metra szeokości x 0,30 – 0,40 metra wysokości i x 0,80 - 1,00 metra długości nie powinno być transportowanych więcej, jak 10 – 15 kuropatw.

 

  1. Po przywiezieniu w łowisko, wcześniej wyznaczeni myśliwi z psami legawcami (najlepiej z wyżłami o twardej stójce) powinni mieć zlokalizowane dzikie stada kuropatw. Wówczas powinniśmy w jak najbliższym oddaleniu od takiego stada wypuścić 5 – 10 sztuk kuropatw które zostały przywiezione. Im bliżej, tym lepiej – tak, aby wpuszczane kuropatwy mogły nawiązać bezpośredni kontakt głosowy z kuropatwami dzikimi. Samo wypuszczenie powinno polegać tylko i wyłącznie na ustawieniu klatki transportowej, jej otwarciu i oddaleniu się wszystkich ludzi na odległość gwarantującą spokojne opuszczenie klatek przez kuropatwy. Wsiedlane kuropatwy powinny samodzielnie, bez jakiegokolwiek straszenia wyjść z klatek i nawiązać kontakt głosowy z wcześniej stwierdzonym dzikim stadkiem. W następnych dniach należy prowadzić stałe obserwacje pozwalające na potwierdzenie lub nie połączenia się kuropatw dzikich z wsiedlanymi. W tym też czasie (do momentu stwierdzenia połączenia się kuropatw – dzikich i wsiedlanych) oraz w nastepnych dniach (na bieżąco) należy prowadzić bezwzględną redukcję drapieżników.

 

  1. W rejonie wypuszczania kuropatw należy wystawić kilka podsypów i wyłożyć pod nie stosowną karmę – ziarna zbóż (jęczmień, pszenicę, grubo zmieloną kukurydzę), ziarna rzepaku, chwastów, itp. Wskazanym jest także dodać niewielkie ilości paszy, którą kuropatwy były karmione w OHZ