Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Witold Miłosz - 15.06.2012

Miłosz Witold
Członek PZŁ od 1963 roku, urodził się 01 października 1927 roku na Litwie.
W Zarządzie Koła pełnił funkcje przez 33 lata. Brał udział w budowie pierwszej woliery w Jaksicach przeznaczonej dla bażantów i kuropatw. W celu zapewnienia dogodnych warunków pobytu myśliwych dewizowych, zapewnił pełne wyposażenie leśniczówek w Rejnie i Balczewie, które pozwoliło stworzyć dogodne warunki pobytu myśliwych. W dalszej działalności angażował się przy budowie zarówno strzelnicy w Łącku, jak i domku w Bukowie udostępniając bezpłatnie materiały budowlane jak beton, stal, deski oraz meble  konieczne do budowy i wyposażenia  w/w obiektów.
Należy do Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, gdzie od 1977 roku pełni funkcję Prezesa Koła Związku Kombatantów w Inowrocławiu.
Wieloletni dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego Energetyk. W 2005 za całokształt swojej pracy zawodowej został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla ochrony zdrowia ”
Pełnione dotąd funkcje:
  • od 1970 do 1973 - Sekretarz koła 
  • od 1973 do 2000 - Skarbnik koła  
Odznaczenia państwowe:
  • 2001 r. – patent weterana wal o wolność i niepodległość ojczyzny
  • Kombatancki Krzyż za zasługi w wyzwoleniu ojczyzny
  • 18 odznaczeń wojskowych w tym Krzyż Walecznych, Zasłużony na Polu Chwały
  • Krzyż Kawalerski
  • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Odznaczenia łowieckie:
  • 1977 r. -Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej
  • 1989 r. -Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej 
  • 1997 r. -Złoty Medal Zasługi Łowieckiej