Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sprawdź swoją wiedzę łowiecką

Pytanie 1/100
Czas na odpowiedź 45 sek.

Wybierz poprawną odpowiedź. Na każdą odpowiedź masz 45 sekund.

 1. 1. Do kaczek nurkujących zaliczamy

 2. 2. Do zwierzyny płowej zaliczamy

 3. 3. Na polowaniu zbiorowym broń wolno załadować

 4. 4. Posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia

 5. 5. Laktacja u loch trwa około

 6. 6. Prawidłowa struktura płci u daniela powinna wynosić

 7. 7. Polowanie na zające odbywa się przy udziale co najmniej

 8. 8. Linia demarkacyjna to

 9. 9. Przyrost zrealizowany u sarny wynosi

 10. 10. Pożądana struktura płci u sarn powinna wynosić

 11. 11. Podaj jaki akt prawny mówi o zasadach posiadania i używania broni myśliwskiej

 12. 12. Do wykonywania polowania na zwierzynę drobną, używa się naboi śrutowych ze śrutem o średnicy do

 13. 13. Polowanie z psami lub naganką może odbywać się w okresie od

 14. 14. Za nieprawidłowy uznamy odstrzał sarny – rogacza w drugim porożu

 15. 15. Pozyskanie rogaczy powinno wynosić

 16. 16. Do ptactwa łownego zabrania się strzelać inaczej niż w locie. Wyjątek stanowią między innymi

 17. 17. Bekowisko u danieli występuje

 18. 18. Na polowaniu indywidualnym górna dopuszczalna granica strzału do łani – daniela z broni o lufach gładkich, wyposażonej w optyczny przyrząd celowniczy wynosi

 19. 19. Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne

 20. 20. Polowanie indywidualne nie może odbywać się:

 21. 21. Wielkość terytorium u rogacza zależy od

 22. 22. Wieńce jeleni zasługują na złoty medal gdy zostaną wycenione na

 23. 23. Za naganny uznamy odstrzał jelenia – byka w 3 i 4 porożu

 24. 24. Jeleń – byk osiąga szczyt rozwoju poroża około

 25. 25. Podczas wykonywania polowania indywidualnego w nocy myśliwy obowiązany jest mieć przy sobie

 26. 26. Po zakończeniu ostatniego pędzenia, przed zejściem ze stanowiska myśliwy musi

 27. 27. Niżej wymienione gatunki należą do zwierząt łownych i chronionych. Który zestaw zawiera tylko gatunki łowne ?

 28. 28. Szerokość i wysokość róży nie mierzymy przy wycenie medalowej

 29. 29. Z odbycia stażu zwolnieni są

 30. 30. Obwód łowiecki polny jest to obszar w którym grunty leśne stanowią

 31. 31. Używanie optycznych przyrządów celowniczych na polowaniach zbiorowych możliwe jest

 32. 32. Nabywca broni myśliwskiej zobowiązany jest zarejestrować ją w terminie

 33. 33. Przyśpiesznik w broni to

 34. 34. Starsze jelenie – byki czemchają poroże

 35. 35. Rykowisko u jeleni przypada na miesiące

 36. 36. Reintrodukcja to

 37. 37. Na polowaniu zbiorowym, zejście ze stanowiska z bronią załadowaną jest

 38. 38. Na strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim broń nosi się

 39. 39. „Czokiem” nazywa się

 40. 40. W przypadku pozyskania zwierzyny grubej na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym upoważnieniu do wykonywania polowania indywidualnego

 41. 41. Huczka u dzików przypada na miesiące

 42. 42. Za strzał wzdłuż linii myśliwych, zwany „strzałem po linii” uważa się strzał, przy którym

 43. 43. Przystrzelanie broni jest to

 44. 44. Wielkość miotów przy inwentaryzacji jeleni metodą aktywnego tropienia

 45. 45. Odstrzał selekcyjny samców zwierzyny płowej ma na celu

 46. 46. Do nazewnictwa trofeum, jako odnogę, jelenia byka należy traktować odrostek o długości powyżej

 47. 47. Dzik zmienia suknię

 48. 48. Przyrost zrealizowany u jelenia szlachetnego wynosi

 49. 49. Za rogacza łownego uznaje się rogacza

 50. 50. Myśliwy, który spóźnił się na polowanie

 51. 51. Metoda „Przybylskiego” miała zastosowanie przy inwentaryzacji

 52. 52. Trzecią klasę wieku stanowią jelenie – byki

 53. 53. Zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią własność

 54. 54. Pozwolenie na broń nie wydaje się osobom nie mającym ukończonych

 55. 55. Na gęsi polujemy w okresie

 56. 56. Zarząd Okręgowy liczy

 57. 57. Główna pora wylęgu kuropatw to

 58. 58. Mnichem nazywamy

 59. 59. Trzecie poroże sarny – rogacza to

 60. 60. Zwierzyna pozyskana w obwodzie łowieckim zgodnie z przepisami prawa stanowi własność

 61. 61. Za daniela – byka łownego uznaje się byka

 62. 62. Okres godowy u danieli to

 63. 63. Dla lunety 7 x 56 średnica źrenicy wyjściowej wynosi

 64. 64. Jesienno – zimowe ugrupowania sarn to

 65. 65. Za naganny uznamy odstrzał rogacza w trzecim porożu

 66. 66. Mechanizm uderzeniowy w broni śrutowej znajduje się

 67. 67. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego o terminach organizowanych przez siebie polowań zbiorowych zawiadamia

 68. 68. Na lisy w stogach polujemy z

 69. 69. Nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości

 70. 70. Rozstrzygnięcie sporu o strzeloną zwierzynę na polowaniu zbiorowym powinno nastąpić:

 71. 71. Obwody łowieckie leśne wydzierżawia

 72. 72. Jeżeli w broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w prawo od punktu celowania, to należy

 73. 73. Pozyskanie jeleni – byków powinno wynosić

 74. 74. Tor lotu pocisku przy dobrze przestrzelonej broni

 75. 75. O jakiej maksymalnej grubości śrut może być używany podczas strzelań myśliwskich do rzutków

 76. 76. Ziarno kukurydzy jest karmą

 77. 77. Skreślenia z listy członków Zrzeszenia – osób fizycznych skazanych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim dokonuje

 78. 78. Liściarka jest to karma

 79. 79. Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny nie przysługuje

 80. 80. Kaliber broni śrutowej oznacza

 81. 81. Jeżeli broń ma przyśpiesznik to wolno go użyć

 82. 82. Strzelający ma obowiązek sprawdzenia wzrokowo drożność przewodu luf

 83. 83. Podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe, a w szczególności rowy, kładki, płoty

 84. 84. Przy przeciętnej wielkości chmar żeńskich w okresie wczesnej wiosny wynoszącej 8-9 szt zagęszczenie jeleni wynosi

 85. 85. Powierzchnia poletek żerowych powinna wynosić;

 86. 86. Przyząbek to

 87. 87. Czyrykanie to głos?

 88. 88. Poszukiwanie postrzałka zwierzyny grubej w obwodzie łowieckim, w którym myśliwy nie ma upoważnienia do wykonywania polowania, może odbywać się pod warunkiem zawiadomienia

 89. 89. Śrut nr „2” ma średnicę

 90. 90. Wymiana upierzenia młodocianego na upierzenie ptaków dorosłych u bażantów zaczyna się w wieku

 91. 91. Średnica pocisku amunicji 308 W wynosi

 92. 92. Ciąża przedłużona występuje u

 93. 93. Objętość poroża mierzymy przy wycenie medalowej

 94. 94. Nie celuje się i nie strzela się do zwierzyny, jeżeli

 95. 95. Wykluczenia członka z koła dokonuje

 96. 96. Myśliwy może należeć

 97. 97. Ostatnie pędzenie na polowaniu zbiorowym nie może zakończyć się

 98. 98. Przy ocenie prawidłowości odstrzału, za odstrzał zrealizowany w klasie wieku niezgodnej z wydanym upoważnieniem przyznaje się punkty

 99. 99. Przy przechodzeniu lub przejeżdżaniu przez tereny zabudowane albo poruszanie się pojazdem w obwodzie, w którym myśliwy wykonuje polowanie

 100. 100. Energia pocisku na torze lotu zależy od