Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Sezon 2014/2015

Arkusze prawidłowości odstrzału sarn rogaczy

- obwód 202

- obwód 204

- obwód 236

Arkusze prawidłowości odstrzału jeleni byków

- obwód 202

- obwód 204

Rocnze plany łowieckie

Obwód nr 202 "Rejna"

Obwód nr 204 "Jaksice"

Obwód Nr 236 "Bukowo"