Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Regulamin pobytu w domku "Osetyniec"

Art.1.
Mieszkaniec zobowiązuje się do przestrzegania porządku obowiązującego w domku i do użytkowania wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.
Art.2.
Na początku i na końcu okresu pobytu dokonana zostanie inwentaryzacja i sprawdzenie stanu pokoju przez opiekuna domku i mieszkańca. Mieszkaniec ponosi koszty wynikające ze zniszczenia sprzętu lub jego braku
Art..3.
Jeżeli liczba mieszkańców przyjeżdzających do domku jest wyższa niż uzgodniona wcześniej z zarządem koła, opiekun domku ma prawo do odmówienia przyjęcia osób dodatkowych.
Art4.
Mieszkańcy w czasie swojego pobytu sami sprzątają zajęte pokoje, WC, oraz jadalnie i kuchnię
Art.5.
Mieszkaniec nie może bez zgody Zarządu Koła lub opiekuna domku przyjmować na nocleg w wynajmowanych pomieszczeniach dodatkowych osób traktując ich jako swoich gości.
Art..6.
Opiekun domku wskazuje mieszkańcom miejsce postoju samochodu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo i szkody wyrządzone przez osoby trzecie.
Art.7.
Trzymanie zwierząt domowych w domku, bez wcześniejszego ustalenia nie jest dopuszczalne
Art.8.
Rozbijanie namiotów, stawianie przyczep cempingowych itp. bez wcześniejszego ustalenia z zarządem koła nie jest dopuszczalne