Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Program "Ożywić pola 2010-2011 Rok sarny"

Program pod hasłem "Ożywić pola 2010-2011. Rok sarny"  jest realizowany pod patronatem Łowca Polskiego w okresie od jesieni 2010 roku do grudnia 2011 roku – także po to, by szkołom uczestniczącym w programie dać możliwość dwukrotnego działania w terenie, wiosną i jesienią 2011 roku i tym samym wzbogacić efekty ekologiczne programu.
Głównymi celami akcji "Ożywić Pola" są przedsięwzięcia promujące realizacje zasad zrównoważonego rozwoju i polityki ekologicznej, a zasadą jest realizacja programu wspólnie przez nauczycieli, uczniów i myśliwych. W tym celu koła łowieckie, współpracujące w programie z konkretnymi szkołami, wyznaczają myśliwego-koordynatora akcji, który na bieżąco współdziała z gronem pedagogicznym i uczniami. Pożądane jest także nawiązanie współpracy z leśnikami – tym bardziej, że Patronat Honorowy nad akcją "Ożywić pola 2010-2011. Rok sarny" objął także Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

Program zakłada – jako podstawowe zadanie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - wyspowe nasadzanie drzew i krzewów, czyli tworzenie tzw. remiz śródpolnych, a tym samym również wzbogacanie ekotonów polnoleśnych, co w efekcie stwarza bardzo korzystne warunki żerowe i osłonowe dla zwierząt bytujących w naszych polnych ekosystemach (zające, kuropatwy, bażanty, sarny, ptactwo śpiewające itd.).

Drugim zadaniem młodzieży ma być pielęgnacja (i dosadzenia dodatkowych roślin) już istniejących remiz, a także zakładanie oczek wodnych oraz pielęgnacja istniejących cieków wodnych. W ten sposób realizowana jest zasada metodyczna, by uczeń miał okazję do obserwowania zmian w przyrodzie, w tym wypadku w remizie posadzonej m.in. z jego udziałem, w dłuższym czasie – dla wzmocnienia efektu edukacyjnego.

W edycji 2010-2011 ważnym elementem programu – zgodnie z hasłem "Rok sarny" – będzie przeprowadzenie przez szkoły zajęć lekcyjnych (ew. z udziałem myśliwych) na temat sytuacji sarny w Polsce, a także lekcji poświęconej ochronie zagrożonych gatunków zwierzyny drobnej, aby uczulić młodzież szkolną na sytuację sarny i innych zwierząt bytujących na terenach polnych.

Innym zadaniem, które powinny w "Roku sarny" realizować wszystkie szkoły uczestniczące w programie będzie zbieranie żołędzi i kasztanów, które następnie będą przekazywane kołom łowieckim na dokarmianie zwierzyny w okresie zimowym.

Z realizacji wszystkich działań uczniowie wspólnie z nauczycielami i myśliwymi przygotowywać mają sprawozdania – w ramach ogłoszonego konkursu.

Program "Ożywić pola 2010-2011. Rok sarny" harmonizuje z prowadzoną od kilku lat, przez Polski Związek Łowiecki, akcją ochrony i rozwoju populacji zwierząt dziko żyjących.

Koło nasze zgłosiło do w/w programu trzy klasy ze Szkoły Podstawowej w Woli Wapowskiej tj.

wychowawca:  mgr Teresa  Garlewicz, uczniowie: Badzinski  Gracjan, Sikorski  Kamil, Pożyczek  Klaudia, Wiatrowski  Jakub, Kwiecińska  Martyna, Michalska  Dominika, Kwarciński  Kamil, Sikorska  Jagoda  Maria, Madajczyk  Łukasz, Jasicki  Jakub  Tomasz, Ostrowska  Katarzyna, Pańka  Lucyna, Starosta  Szymon, Jan, Iglewski  Michał, Chwalisz  Wiktor, Skrzypiński  Kacper, Sikorska  Weronika, Kwaśniewska  Martyna, Madzinski  Tomasz, Roll  Kacper, Rydzkowski  Jakub, Liczbińska  Klaudia  Aleksandra

wychowawca:  mgr  Ewa  Bednarska, uczniowie: Kujawa  Ewelina, Sikorska  Martyna  Nikola, Ostrowska  Agata  Katarzyna, Mazurczak  Kacper, Mazurczak  Bartosz , Roszak  Natalia, Buzała  Jakub  Michał, Kuźba  Oskar, Majewski  Dominik, Rosa  Julia, Jachna  Agata, Jędrzejczak  Aleksandra, Borowiak  Paweł, Kmieć  Szymon, Lasecka  Weronika, Sikorski  Jakub 

wychowawca: mgr  Joanna  Frąszczak, uczniowie: Badziński  Norbert , Bogacz  Filip , Borowiak  Bartłomiej, Jasiecki  Mateusz, Kowalik  Maciej, Matuszak  Kacper, Marciniak  Wiktoria, Mikołajczak  Adam, Piotrowski  Adrian, Robakowska  Nikola, Robakowski  Dominik, Rydzkowski  Mateusz, Gralak  Szymon, Wiącek  Bartłomiej, Wiącek  Jakub, Wiącek  Krystian, Zawada  Paweł