Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Plan pracy zarządu kujawskiego koła łowieckiego nr 52 [na sezon 2011-2012]

PLAN PRACY ZARZĄDU KUJAWSKIEGO KOŁA ŁOWIECKJEGO NR 52 W INOWROCŁAWIU NA SEZON 2011 - 2012 r. [pobierz wersję PDF]

 
 
L.P.
Miesiąc
Tematy prac
Odpowiedzialni za przygotowanie realizacji
Uwagi
 
 
1.
Kwiecień
1. omówienie preliminarza budżetowego za  ubiegły sezon.
2.  przygotowanie do polowań dewizowych
3.  przygotowanie i organizacja WZCzK
4.  omówienie przygotowania do przeglądu broni
   ( trening, szkolenie z regulaminu )
5.  omówienie finansów koła do bilansu
6.  rozliczenie prac gospodarczych
Łowczy
Skarbnik
Sekretarz
 
 
 
 
2.
Maj
1.  podział upoważnień na polowania indywidualne na sarny rogacze
2.  omówienie organizacji polowań dewizowych
4. sprawy bieżące
Łowczy Koła
Gospodarze obwodów
 
 
 
3.
Czerwiec
1.  analiza zagospodarowania, ocena uprawy poletek oraz stan urządzeń łowieckich w obwodach  
2.  omówienie inwentaryzacji środków trwałych i urządzeń w obwodach i domku myśliwskim
4. sprawy bieżące
Skarbnik Koła
Łowczy Koła
Vice Łowczy
Strażnik łowiecki
Bukowo
 
 
4.
Lipiec,
Sierpień
1.  omówienie realizacji pozyskania saren rogaczy
2.  podział upoważnień indywidualnych na odstrzał jeleni byków
3.  ustalenie poplonów na poletkach łowieckich
4.  analiza staży kandydackich do PZŁ
5. sprawy bieżące
Łowczy Koła
Skarbnik Koła
Vice Łowczy
Gospodarze obwodów
 
 
 
5.
Wrzesień
1.  plan polowań zbiorowych
2.  omówienie wniosków kandydackich do koła
3.  spotkanie ze stażystami i opiekunami
4.  omówienie stanu finansów koła
5.  sprawy bieżące
Łowczy Koła
Sekretarz Koła
Skarbnik Koła
Vice Łowczy
 
 
7
 
6.
Październik
1.  analiza stanu zagospodarowania obwodów
2.  omówienie wyników polowań dewizowych
3.  Hubertowiny – przygotowanie do święta
4. sprawy bieżące
 
Łowczy Koła
Vice Łowczy
Skarbnik Koła
 
 
7.
Listopad
1.  omówienie stanu realizacji rocznych planów łowieckich
2.  omówienie stanu przygotowania do dokarmiania zwierzyny zimą
3.  sprawy bieżące
Łowczy Koła
Vice Łowczy
Gospodarze obwodów
 
 
8.
Grudzień
1.      omówienie ofert polowań dewizowych
2.      gospodarka finansowa kola
3.      sprawy bieżące
Łowczy Koła
Skarbnik Koła
Sekretarz Koła
 
 
9.
Styczeń
1.  omówienie stanu realizacji planu odstrzałów
5.  analiza dyscypliny organizacyjnej członków koła
4. sprawy bieżące
Łowczy Koła
Skarbnik Koła
Sekretarz Koła
Vice Łowczy
 
 
 
 
 
10.
Luty
1.  omówienie formy zagospodarowania poletek
2.  omówienie polowań zbiorowych
3.  omówienie przygotowań do inwentaryzacji zwierzyny
4. omówienie zagrożeń związanych z wiosennymi szkodami łowieckimi
5. sprawy bieżące
Łowczy Koła
Vice Łowczy
Gospodarze obwodów
 
 
11.
Marzec
1.  podział prac gospodarczych
2.  rozpatrzenie wniosków o przyjęcie na staż kandydacki i o przyjęcie do koła
3. przyjęcie projektu założeń rocznych planów łowieckich
4.  rozliczenie prac gospodarczych
6.  powołanie komisji inwentaryzacyjnych
7. sprawy bieżące
Łowczy Koła
Skarbnik Koła
Vice Łowczy
Gospodarze obwodów