Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Obwód Rejna

Obwód łowiecki Nr 202 „Rejna” - opis granic
 
Granica od północy
 • Wieś Parchanie -
  • działka 139/1 i 139/2 – droga z Marcinkowa do Modliborzyc
 • Wieś Modliborzyce
  • działka 12, 99/2, 100 – droga z Parchania do Wonorza
 • Wieś Wonorze
  • działka 21/2, 102/5 – droga z Modliborzyc do Ośniszczewka
Granica od strony wschodniej
 • Wieś Brudnia
  • działka 7 – droga z Ośniszczewka
  • działka 54 – droga przebiegająca przez centrum wsi
  • działka 179/2 - droga wzdłuż kolejki wąskotorowej
  • działka 141 - droga do Nowego Dworu
 • Wieś Nowy Dwór
  • działka 40 - droga po zachodniej stronie wsi do Dąbrowy Biskupiej
 • Wieś Dąbrowa Biskupia
  • działka 145 część - droga z Nowego Dworu do Bąkowa
 • Wieś Bąkowo
  • działka 10/1, 10/2 - droga z Dąbrowy Biskupiej
  • działka 7/2, 7/1, 7/3, 7/4 - droga do wsi Pieranie
Granica południowa
 • Wieś Pieranie
  • działka 56 - droga z Bąkowa do Sobiesierni
 • Wieś Sobiesiernie
  • działka 20 - droga z Pierania do wsi Pieczyska
 • Wieś Pieczyska
  • działka 6 - droga z Sobiesierni do Radojewic
 • Wieś Radojewice
  • działka 82, 97 - droga z Pieczysk do Łąkocina
 • Wieś Łąkocin
  • działka 4 - drogą z Radojewic do Pławinka
 • Wieś Pławinek
  • działka 17 - drogą z Pławinka do Dziennic
 • Wieś Trzaski
  • działka 49 część - droga z Pławinka do Komaszyc
Granica od strony wschodniej
 • Wieś Dziennice
  • działka 26, 10 - droga z Dulska do Balczewa
 • Wieś Komaszyce
  • działka 95/8 - droga z Dziennic do Balczewa
 • Wieś Balczewo
  • działka 144, 158/1, 24 - droga z Komaszyc do Marcinkowa
 • Wieś Marcinkowo
  • działka 80 - droga z Balczewa
  • działka 73 - droga z Inowrocławia do Parchania
Powierzchnia ogólna – 5 823 ha
 • Powierzchnia użytkowa 5 543 ha
 • Lasy 2 029 ha
 • Gminy: Inowrocław (859), Dąbrowa Biskupia (2.748)
 • Gospodarz – (książka ewidencji): Janusz Makowski (Modliborzyce)

 

 

 

 

 

Na terenie obwodu łowieckiego nr 202 znajdują się dwa rezerwaty:

Rezerwat Balczewo
Rezerwat Dzikiego Ptactwa Balczewo został utworzony 16 stycznia 1963 roku na powierzchni 24.40 ha celem zachowania miejsc lęgowych ptaków wodnych i błotnych, a przede wszystkim żurawia (grus grus).  Rezerwat położony jest na podmokłym obniżeniu deflacyjnym, ze zmiennym poziomem wód powierzchniowych, uzależnionym od wielkości opadów.
Rezerwat Rejna
 
Utworzony w 31 stycznia 1962 roku na powierzchni 5.78 ha celem ochrony Wisienki stepowej (Prunus fructinosa), bardzo rzadkiego krzewu dorastającego do 1.5m wysokości. Krzew ten ma charakter reliktu wędrującego. Osobliwością rezerwatu jest występujący w warstwie runa dziewięćsił bezłodygowy i sasanka polna.
 
Ponizej mapa obwodu 202: