Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Obwód Jaksice

 • Opis granic obwodu łowieckiego nr 204 „Jaksice”

 • Granica obwodu licząc od skrzyżowania z szosą Poznań-Gdynia biegnie środkiem drogi (dz. nr 100/2) w centrum wsi w kierunku wschodnim do toru kolejowego Poznań-Gdynia i środkiem tego toru kolejowego w kierunku południowym (dz. nr 98/17). Dalej biegnie środkiem tego toru przez wieś Niszczewice (dz. nr 115/2), wieś Jaksiczki (dz. nr 57), wieś Jaksice (dz. nr 14/4), wieś Strzemkowo (dz. nr 22), wieś Gnojno (dz. nr 38, 70, 71, 72).
  Na terenie miasta Inowrocławia granica biegnie w kierunku zachodnim środkiem toru kolejowego (dz. nr 9, 8, 21/1, 14/1, 4/2, 23). Dalej tym torem przez wieś Cieślin (dz. nr 71), Kościelec Kujawski (dz. nr 91), we wsi Wielowieś (dz. nr 89) i przez wieś Rybitwy (dz. nr 118/1) W miejscowości Rybitwy granica biegnie torem kolejowym około 650 m i skręca na północ w drogę (dz. nr 109) środkiem drogi biegnie do styku z drogą (dz. nr 80) i w tym miejscu załamuje się pod kątem prostym prostym w tę działkę i biegnie około 600 m w kierunku wschodnim. Na terenie obrębu Wielowieś granica biegnie około 470 m środkiem drogi (dz. nr 41/1, 49/1, 142/1). Następnie załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie środkiem kanału Smyrnia (dz. nr 141). We wsi Łącko biegnie środkiem rowu (dz. nr 82 i 97) zmieniając kierunek na północny. Na terenie wsi Wojdal biegnie w kierunku południowo-zachodnim środkiem rzeki Noteć (dz. nr 1, 2, 5, 3/2, 44, 54, 117 i 116). W działce nr 103 załamuje się w kierunku północnym i biegnie środkiem drogi (dz. nr 113/2) około 500 m do skrzyżowania z drogą (dz. nr 88). Dalej granica biegnie w kierunku północnym granicą gmin Barcin – Złotniki Kujawskie przez Wojdal, Dźwierzchno, do wsi Jordanowo.
  Na terenie wsi Jordanowo granica biegnie granicą gmin około 1700 m w kierunku północno-zachodnim, do skrzyżowania z drogą (dz. nr 3) i środkiem tej drogi na wschód, dalej środkiem drogi (dz. nr 98), do styku z drogą (dz. nr 121/2). Środkiem tej drogi w kierunku południowym biegnie około 450 m i skręca na wschód w drogę (dz. nr 147) i biegnie środkiem tej drogi do wsi Złotniki Kujawskie. Na terenie wsi Złotniki Kujawskie biegnie środkiem drogi (dz. nr 212) do styku z drogą (dz. nr 213) i środkiem tej drogi w kierunku północno-wschodnim. Dalej biegnie środkiem drogi (dz. nr 131/1) i załamuje się w kierunku północnym biegnąc środkiem dróg 125/5 i 130, do skrzyżowania z szosą Poznań-Gdynia. Środkiem tej szosy (dz. nr 106/1 i 106/2) biegnie do skrzyżowania z drogą w centrum wsi (dz. nr 100/2).
 • Powierzchnia ogólna: 8 057 ha
 • Powierzchnia użytkowa: 7 287 ha
 • Lasy: 153 ha
 • Gminy: Pakość (1.243), Inowrocław (3.006), Złotniki Kujawskie (2.948)
 • Gospodarz (książka ewidencji) : Jakub Mielcarek (Jaksice)

Ponizej mapa obwodu 204: