Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Obowiązku gospodarza domku "Osetyniec"

  • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Zarządu Koła
  • W sprawie: obowiązku gospodarza domku "Osetyniec"
  • Status aktu prawnego: obowiązujący
  • Data uchwalenia: 27.06.2013
  • Data wejścia w życie: 01.07.2013
  • Data uchylenia:
1.      Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków, w pomieszczeniach ogólnie dostępnych w tym:
a.     zamiatanie w miarę potrzeby i mycie po pobycie myśliwych schodów i pokoi, kuchni, WC,
b.     mycie okien i lamp , parapetów okiennych, balustrad, poręczy i lamperii na klatkach schodowych i w pokojach oraz lamp przed wejściami do budynków, drzwi wejściowych;
c.      utrzymywanie porządku w magazynach obiektu
2.      Utrzymanie czystości na zewnątrz budynków, w tym:
a.     zamiatanie i sprzątanie odpadów z terenów utwardzonych i terenów zielonych,
b.     czyszczenie wycieraczek przed wejściem do budynków,
c.      czyszczenie krawężników i terenów utwardzonych z chwastów i mchu,
d.     opróżnianie koszy znajdujących się na terenie nieruchomości,
e.     sprzątanie terenu wokół pojemników na odpady oraz sprzątanie wewnątrz altan śmietnikowych,
f.        bieżące wygrabianie liści z terenów zielonych,
g.     wykaszanie terenów zielonych (4-krotne w ciągu roku, łącznie 8-krotnie w ciągu całego okresu umowy) przycinanie żywopłotów (3-krotne w ciągu roku, łącznie 6-krotnie w ciągu całego okresu umowy)
h.      podlewanie kwiatów posadzonych przez  właściciela budynku
i.        odśnieżanie oraz posypywanie piaskiem i solą drogową terenów utwardzonych, usuwanie lodu, błota pośniegowego i piasku;
j.        w okresie zimowym usuwanie sopli oraz śniegu z daszków znajdujących się nad wejściami do budynków.
3.      Czynności konserwacyjne i inne:
a.     wymiana przepalonych żarówek i świetlówek w częściach wspólnych budynków oraz nad wejściem do budynku; żarówki i świetlówki zabezpiecza koło łowieckie,
b.     uzupełnianie środków czystości, papieru toaletowego, płynów wc oraz gazu w butli ; materiały zapewnia koło łowieckie
c.      zgłaszanie zarządowi zauważonych usterek i skutków wandalizmu oraz w miarę możliwości niezwłoczne zabezpieczenie uszkodzonych urządzeń,
4.      Czynności meldunkowe
a.     prowadzi rejestrację pobytu w domku i przesyła miesięczne rozliczenia skarbnikowi koła.
b.     wydaje klucze do domku i do pokoi zajmowanych przez osoby przebywające w domku.
 
Gospodarz domku winien uszanować prywatność osób przebywających w domku a wszelkie czynności wykonywać w razie możliwości w czasie gdy w domku nikogo nie ma.