Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Zmarł Kol. Kazimierz Laskowski

2016-01-12

Z wielkim żalem informujemy, że po ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega Kazimierz Laskowski.

Kolega Kaziu przez cały okres przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego starannie wykonywał obowiązki przewidziane statutem, a przede wszystkim wyróżniał się dodatkowymi pracami na rzecz koła. Przez 12 lat pełnił funkcję gospodarza obwodu nr 236 „Człopa”w województwie zachodnio-pomorskim. Jako pracownik leśny codziennie przebywający w obwodzie znając dokładnie zwyczaje i miejsca przebywania zwierzyny, służył radą i pomocą wielu myśliwym z naszego koła. W okresie zimowym czynnie zajmujmował się dokarmianiem zwierzyny w paśnikach i na pasach zaporowych ze zgromadzonej przez koło a następnie przechowywanej w jego gospodarstwie karmy. Wiele lat był gospodarzem stanicy myśliwskiej w Bukowie. Czynnie angażował się w jej rozbudowę, Pełnił funkcję strażnika łowieckiego. Doprowadził w 1986 roku do ujęcia kłusownika, później likwidował wnyki zakładane w obwodzie 236. Jego interwencje doprowadziły do wzmożonej kontroli  Policji i  Straży Leśnej na terenie dzierżawionego przez nasze Koło obwodu. Jego wielokrotne interwencje u w/w organów doprowadziły również do  ograniczenia ilość wałęsających się psów oraz kłusownictwa z ich użyciem. Doprowadził do wskazania a następnie likwidacji dzikich wysypisk  śmieci na terenie lasów w Człopie. Odznaczony  Brązowym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Pogrzeb odbędzie się w najbliższy czwartek tj. 14.01.2016 o godz. 14:00.

 

Spoczywaj w spokoju.

Komentarze