Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Polowania zbiorowe

2010-09-29

Przed nami okres intensywnych polowań, a zarazem okres jesiennych zasiewów na polach oraz wycieczek ludzi do lasu. Musimy dołożyć wszelkich starań aby nasze polowania były bezpieczne.

Polowanie indywidualne to polowanie wykonywane przez jednego myśliwego, działającego niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie łowieckim i bez użycia naganki. Dla odróżnienia, polowanie zbiorowe to polowanie organizowane na zasadzie formy zorganizowanej dla wielu myśliwych - pędzenie w polu, w lesie, na zwierzynę drobną i grubą. Polowania zbiorowe dla niektórych są tym co na polowaniu najważniejsze. Jednoczą w realizacji jednego celu, ale przede wszystkim integrują brać łowiecką.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na polowaniu zbiorowym to m.in. zakaz strzelania wzdłuż linii myśliwych, zakaz strzelania ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i odwrotnie, jeżeli odległość między tymi stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie zapewnia bezpieczeństwa, zakaz zajmowania stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu. Na stanowisku myśliwy obowiązany jest przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą, ale oddanie strzału musi nastąpić z pozycji stojącej.
Po zajęciu stanowiska myśliwy może strzelać do ukazującej się zwierzyny pod warunkiem, że jego sąsiedzi zajęli już stanowiska. Strzały można oddawać do zwierzyny znajdującej się co najwyżej w połowie odległości między stanowiskami. Do zwierzymy znajdującej się bliżej stanowiska sąsiada wolno strzelać dopiero po oddaniu przez niego dwóch nieskutecznych strzałów lub po wyraźnym zasygnalizowaniu przez niego rezygnacji z oddania drugiego strzału. Polowanie zbiorowe uważa się za zakończone z chwilą ogłoszenia jego zakończenia przez prowadzącego polowanie.

 

 

Komentarze