Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Naprawa urządzeń łowieckich

2010-09-06

Urządzenia łowieckie będące pod opieką myśliwego winny być sprawne technicznie w całym okresie swego funkcjonowania. Gospodarz obwodu sporządza protokół z przeglądu i wnioskuje do Zarządu Koła, którym Kolegom wstrzymać odstrzały lub wyremontować urządzenia na koszt myśliwego do którego dane urządzenie jest przypisane. W przypadku nie przystąpienia do remontu urządzeń przez zobowiązanych do tych czynności Kolegów  Zarząd Koła zleci wykonanie remontów odpłatnie innym członkom Koła lub innym osobom nie przywracając odpowiedzialnym za ten stan rzeczy Kolegom prawa do polowań. Kosztami remontu Zarząd obciąży konta osobiste Kolegi odpowiedzialnego za utrzymanie urządzenia. Zachęcam do zainteresowania się ambonami i paśnikami, które znajdują się pod naszą opieką. Przypominam o szczególnym sprawdzeniu drabin oraz podłóg w ambonach, o wykoszeniu ścieżek dojścia do ambon oraz o uporządkowaniu rejonów paśników.

 

Komentarze