Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Elektroniczna rejestracja pobytu w łowisku

2012-12-12
Nowość w ewidencjonowaniu pobytu w obwodzie nr 204 „Jaksice”
Od nowego roku  wprowadziliśmy nowy system ewidencji pobytu w obwodzie nr 204 „Jaksice”, który miałby obowiązuje od 01.04.2013 r. Osobami upoważnionymi do wpisów są  łowczy i gospodarz obwodu
Ułatwienie dokonywania wpisów w formie elektronicznej, da wszystkim Kolegom dużo więcej swobody(wpis bezpośrednio przed wyjazdem w łowisko). Dodatkowo daje bezpośrednią możliwość kontroli oddanych strzałów i pozyskania zwierzyny , szczególnie drobnej na terenie obwodu łowieckiego.

Komentarze

 • 2013-04-26 08:45 Thomas
  § 23. mówi
  1. Na terenie obwodu łowieckiego znajduje się jedna książka ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu indywidualnym, zwana dalej „książką ewidencji”.
  2. Wpisów w książce ewidencji mogą dokonywać wyłącznie myśliwi wykonujący polowanie lub osoby upoważnione przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego do dokonywania tych wpisów.
  3. Wpis dotyczący terminu rozpoczęcia polowania musi być dokonany przed jego rozpoczęciem, jednak nie wcześniej niż 24 godz. przed rozpoczęciem polowania.
  4. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany poinformować pisemnie właściwego nadleśniczego o miejscu wyłożenia książki ewidencji oraz o danych personalnych (imię, nazwisko i adres) osób upoważnionych do dokonywania wpisów , a także okazywać mu ją lub upoważnionej przez niego osobie oraz innym upoważnionym do tego osobom na każde żądanie.
  5. Książka ewidencji stanowi własność dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego i nie może być bez ich zgody przemieszczana z określonego miejsca

  Jak wynika z wyżej przytoczonego przepisu nigdzie nie jest powiedziane, że wpisów należy dokonywać ręcznie. Umieszczenie książki w internecie spełnia wymóg udostępnienia jej na każde żądanie. Podpis elektroniczny przestaje być potrzebny przy ważniejszych dokumentach państwowych niż ewidencja pobytu w łowisku (PIT, GUS, itp), a wzór ewidencji jest jedynie załącznikiem do rozporządzenia a nie rozporządzeniem.
 • 2013-04-11 21:21 Gość
  Mnie zastanawia jak załatwicie sprawę podpisu. Bo prawnie winien być to podpis elektroniczny, którego wyrobienie to nie prosta sprawa. NIe wiem też jak przepisy PZŁ, ale walczyć trzeba bo kiedyś taka zmiana będzie nie unikniona.
 • 2012-12-19 20:21 Zbigniew Sołtysiak
  I to lubię
 • 2012-12-13 08:01 Tomasz
  W tradycyjnej książce 90% wpisów dokonywała osoba upoważniona do wpisywania. Jednak nikt do końca nie był pewien, czy telefoniczne zgłoszenie zostało faktycznie odnotowane w książce. Teraz osoba upoważniona dokona takich wpisów na podstawie książki elektronicznej (dla potrzeb przepisów prawa), a dla myśliwych obowiązuje książka elektroniczna. Myśliwy ma wgląd kto i gdzie poluje oraz pewność, że zgłoszenie będzie odnotowane.
 • 2012-12-12 17:45 Zbigniew Sołtysiak
  A jak wygląda strona prawna wprowadzenia elektronicznej rejestracji pobytu. U nas w kole tylko cicho poszeptujemy o wprowadzeniu. Co na to PZŁ. Pozdrawiam Zbyszek