Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Hubertus 2012

2012-10-27

27 października 2012 roku w obwodzie nr 202 „Rejna” odbyło się zbiorowe polowanie Hubertowskie. Trudno sobie wyobrazić myśliwego, który nie bierze udziału w tym polowaniu . Polowanie hubertowskie związane jest z kultem św. Huberta, patrona myśliwych i leśników, świętem przypadającym 3 listopada Święto to po raz pierwszy obchodzono podobno w 1444 roku. Początkowo były to wielkie polowania. Do dziś w tradycji łowieckiej dzień św. Huberta jest okazją do tzw. hubertowin, czyli polowania zbiorowego o charakterze szczególnie uroczystym, z zachowaniem historycznych wzorców i ceremoniałów (m.in. sygnałów łowieckich).  W tegorocznym polowaniu brali udział Kol. Błotny R. ,Duda T., Frąckowiak A. ,Rodzina Gajów J. M. K. Rodzina Jakubowskich H. J. W, Rodzina Głazowskich S. T., Kotas D., Komorowski P., Landowski J., Makowski J., Masiota J., Mazur J. Mielcarek J.,Mróz R., Niemiec S., Nowiński J, Pawlaczyk M., Ranosz M., Wegnerowski L., Esze M., Rodzina Żylińskich M. D oraz jako sygnalista Drążyk H. Na pokocie znalazły się: jeleń łania, jeleń cielak, dzik i zając. Polowanie hubertowskie zakończyła biesiada myśliwych przy ognisku, bigosie i nalewce.

Komentarze