Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Przyznano Grand Prix Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw

2012-01-15
Właściciele 11 gospodarstw i prezes spółki hodowlanej zostali zdobywcami Grand Prix IX Konkursu Rolnik Pomorza i Kujaw, który rozstrzygnięto w sobotę w Bydgoszczy. Laureaci zostali wyłonieni spośród 29 finalistów.
Nagrody przyznano w siedmiu kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mleczarstwo i produkcja mleka, drobiarstwo, sadownictwo i ogrodnictwo, pszczelarstwo, hodowla owiec.
W kategorii produkcja roślinna nagrody otrzymali między innymi: Krzysztof Lewandowski z Kruszy Zamkowej k. Inowrocławia (gospodarstwo 320 ha, uprawa zbóż, rzepaku, warzyw, kukurydzy i buraków cukrowych).
Spośród rolników zajmujących się produkcją zwierzęcą nagrodzeni zostali Maria i Zdzisław Ćwiertniowie z Broniewa k. Inowrocławia (gospodarstwo 252 ha, m.in. hodowla trzody chlewnej)
W pozostałych kategoriach nagrody otrzymali: drobiarstwo - hodowla owiec - Maria Małgorzata i Władysław Bogaczowie z Gniewkówca k. Inowrocławia (gospodarstwo 150 ha, hodowla zarodowa, stado owiec ok. 200 matek).
Przyznano też tytuły Honorowego Rolnika Pomorza i Kujaw. Otrzymali je prezes spółki rolno-hodowlanej KOM-ROL w Kobylnikach k. Kruszwicy Leszek Dereziński
Laureatów nagród w Konkursie Rolnik Pomorza i Kujaw wybrała 23-osobowa kapituła złożona z przedstawicieli administracji i samorządu województwa, instytucji i organizacji rolniczych, a także firm.
Na uwagę zasługuje również fakt, że większość laureatów jest również myśliwymi. Jak widać racjonalna gospodarka łowiecka i gospodarka rolna mogą iść w parze

 

Komentarze