Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Wyłączenie pistoletów i rewolwerów z polowania

2011-11-30
Szanowni Koledzy,
w dniu 29 listopada 2011 r. w Dzienniku Ustaw nr 257 pod pozycją 1548 ogłoszono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 14 grudnia 2011 r.
Pragnę podkreślić, iż rozporządzenie zmienia całkowicie zasady stosowania broni krótkiej do wykonywania polowania.(treść rozporządzenia).
W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślano, że myśliwy postępując zgodnie z zasadami etyki łowieckiej zobowiązany jest do używania właściwej broni i amunicji wskazanej dla rodzaju wykonywanego polowania, posługując się nią na dystans, który zapewnia skuteczność. Tego nie może zapewnić używanie broni krótkiej oraz broni bocznego zapłonu z powodu jej parametrów, czyli niskiej wartości energetycznej pocisku a w przypadku broni krótkiej również stosunkowo krótkiego dystansu strzału.
Nie brano pod uwagę możliwości używania broni krótkiej do dostrzelenia zwierzyny rannej lub chorej na krótkich dystansach. Nowelizacja rozporządzenia wprowadziła jednocześnie zakaz dostrzeliwania śmiertelnie rannej zwierzyny pochodzącej z kolizji z samochodami, oraz możliwość zastrzelenia zwierzyny atakującej człowieka przez służby leśne, łowieckie i policję posiadającej krótką broń służbową.

Komentarze