Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Zmarł Kolega Tadeusz Władyko

2024-03-28

Koleżanki i Koledzy,

 

Z żalem informujemy, że dnia 27.03.2024r.w wieku 96 lat zmarł nasz Kolega TADEUSZ WŁADYKO.

Msza święta odbędzie się dnia 02.04.2024r.o godzinie 14:00  w Kościele pw. Św. Michała Archanioła przy ul. Rybaki w Toruniu, a uroczystość pogrzebowa na cmentarzu Św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.

Bliskim i wszystkim znajomym składamy szczere wyrazy współczucia!

Kolega Tadeusz Władyko był od 15 czerwca 2012 roku Honorowym Członkiem Kujawskiego Koła Łowieckiego nr 52 w Inowrocławiu.

Członek PZŁ  od 1952 roku ,urodził się 8 października 1927  roku  w Wilnie. Łowiectwo traktuje jako tradycję rodzinną. Pochodzi z Kresów Wschodnich, gdzie polowali jego ojciec i brat będący nadleśniczym, w uroczysku jeziora Narocz. Na wileńszczyźnie spędził okres wojny i okupacji, walcząc w szeregach III Wileńskiej Brygady AK ,a później w Wojsku Polskim ,gdzie zdobywa stopień oficerski.

Po ukończeniu studiów na UMK w Toruniu  w 1952 roku,  podjął pracę zawodową jako dziennikarz „Gazety Pomorskiej” w Bydgoszczy, a następnie kierował oddziałami tej „Gazety” w Inowrocławiu i Toruniu. Od początku swojej przynależności do PZŁ jest członkiem Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr.52 w Inowrocławiu. Jako dziennikarz mający za sobą siłę mediów zrobił wiele dla popularyzacji walorów łowiectwa, ochrony przyrody, współpracy z młodzieżą oraz rozwoju kynologii łowieckiej.
Z liczne publikacje o tej tematyce na łamach „Łowca Polskiego”, ”Gazecie Pomorskiej”, Radiu i TV był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Z jego inicjatywy  szkoły , w których młodzież  współdziałała z Kołami Łowieckimi, uczestniczyła aktywnie w popularnym w tym okresie konkursie „Każde  Dziecko Przyjacielem  Zwierząt ,a następnie „Najlepiej pracujące Koło LOP „   otrzymywały pomoce naukowe ,sprzęt sportowy i tysiące książek do  wiejskich  bibliotek. Godne uznania efekty przyniósł też zorganizowany w Okręgu Toruńskim konkurs „Chrońmy przyrodę ożywioną ''.  Niewątpliwie  zamierzony cel edukacyjno -popularyzatorski uzyskany został  dzięki wielogodzinnym wykładom  w Uniwersytecie Trzeciego Wieku  na UMK i spotkaniom z młodzieżą, również zagraniczną.
Liczne działania podejmowane były z tytułu pełnionych funkcji.
Jednym, chyba najważniejszym rozpoczęcie budowy strzelnicy w Łącku ,będącej dziś liczącym się ośrodkiem szkolenia  ZO PZŁ w Bydgoszczy.  Było to jedno z ważniejszych zadań w czasie pełnienia obowiązków Łowczego Powiatowego w  Inowrocławiu w latach 1965 -68.
W latach  późniejszych  na terenie Ośrodka Szkolenia ZO PZŁ w Toruniu wybudowane zostały sztuczne nory – lisia i królicza, dające możliwość organizowania  imprez kynologicznych najwyższej klasy.
 W działalności organizatorskiej nie bez znaczenia są doroczne imprezy hubertowskie - „Pogoń za lisem” z udziałem klubów jeździeckich i członków „ gniazd sokolniczych, a także  sympatyków  motoryzacji chętnie uczestniczących  w leśnych eskapadach.
Szereg działań i  planowanych efektów wynika z uzyskanej wiedzy i zdobytych  kwalifikacji. Od 1965 roku selekcjoner, od  1993r. Krajowy, a następnie międzynarodowy sędzia kynologiczny pracy psów myśliwskich, od 1995 roku lektor, a od 2009 roku lektor ekspert z zakresu kynologia myśliwska oraz etyka, tradycja i kultura łowiecka. Jest współautorem regulaminu prób i konkursów psów myśliwskich, recenzentem wydawnictw kynologicznych, autorem materiałów szkoleniowych dla instruktorów kynologicznych w kołach łowieckich.
 
Pełnione dotąd funkcje:
 • od roku 1965 członek, a od 1970 przewodniczący Komisji Rewizyjnej KŁ 52 w Inowrocławiu
 • 1965 – 1968 r. - Łowczy Powiatowy w Inowrocławiu
 • 1966 - 1990 r.  Członek Komisji Propagandy WRŁ
 • 1972 -1976 r. zastępca członka WRŁ w Toruniu
 • 1976 – 1986 r. członek WRŁ w Toruniu
 • 1976 – 1981 r. sekretarz ZW PZŁ w Toruniu
 • 1995 –  członek ZW PZŁ, następnie członek ZO w Toruniu do chwili obecnej
 • 1995 – obecnie, członek Komisji Szkoleniowej WRŁ, a obecnie ORŁ
 • 2002 – obecnie Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ORŁ
 • 1986 – obecnie Przewodniczący Komisji Kynologicznej WRŁ, aktualnie ORŁ
 • 1986 – 2010 członek Komisji Kynologicznej NRŁ
Odznaczenia państwowe:
 • Krzyże Oficerski i Kawalerski Odrodzenia Polski Złoty  Krzyż Zasługi,
Odznaczenia Łowieckie:
 • 1969 r. - Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
 • 1975 r. - Złoty Medal Zasługi łowieckiej
 • 1988 r. - Złom
 • 1993 r. - Medal Św. Huberta
 • 1995 r. - Medal za Zasługi w Toruńskiem
 • 1999 r. - Medal za Zasługi w Rozwoju Pilskiego Łowiectwa
 • 2003 r. - Odznaka Honorowa za 50 Lat Przynależności do PZŁ
 • 2003 r. - Medal za Zasługi dla Łowiectwa Kujawsko Pomorskiego
 • 2007 r. - Medal Zasłużony dla Toruńskiej Organizacji Łowieckiej
 • 2009 r. - Medal za Zasługi Dla Łowiectwa Bydgoskiego

 

Niech mu knieja wiecznie szumi!

 

 

Komentarze