Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Letnie obserwacje zwierzyny w obwodach nr 202 i 204

2023-07-07

Koleżanki i Koledzy,

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu informuje, że wzorem lat ubiegłych organizuje letnie obserwacje zwierzyny we wszystkich nadleśnictwach RDLP w Toruniu, czyli również na terenach naszych obwód numer 202 i 204.
Wyniki tych działań posłużą do określenia prawidłowych struktur populacji zwierzyny grubej, co pozwoli na zarządzanie tymi populacjami w sposób zrównoważony i celowy, uwzględniający przestrzenną i wiekową zmienność ich struktur.

W tym roku został wyznaczony termin w dniach 18-20 sierpnia br i obejmuje 3 wyjścia do łowiska (poranne od godz 4:00 do 8:00, a wieczorne od godz. 17:00-22:00), a obserwacjami zostaną objęte gatunki zwierząt łownych takie jak: jeleń, daniel, sarna, dzik, łoś oraz inne gatunki chronione.
Obserwacje powinny odbywać się z ambon lub zwyżek, a obserwator powinien być w lornetkę oraz karty obserwatora, które będą dostępne u Łowczego KKŁ i po liczeniu wypełnione winny do niego wrócić.
Co istotne myśliwi pełniący rolę obserwatora i posiadający uprawnienia do wykonywania polowania w obwodzie mogą wykonywać w tym dniu polowanie, ale po zakończeniu obserwacji.

Zdajemy sobie sprawę, że jak co roku w tym przedsięwzięciu potrzebna jest bezinteresowna pomoc wielu osób, ale cel jest słuszny.
Bardzo prosimy o zgłaszanie się osób mogących wesprzeć tę akcję w obwodach 202 i 204 do Łowczego KKŁ w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2023r.

Darz Bór!

  

 

Komentarze