Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Zwierzyna drobna w obwodzie - Relacja z narady koordynacyjnej

2011-07-08

W dniu 7 lipca b.r. w Łącku k/Pakości odbyło się spotkanie kół łowieckich okręgu bydgoskiego biorących udział w programie odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim z Komisją Hodowlaną d.s. zwierzyny drobnej ORŁ w Bydgoszczy oraz koordynatorem programu Kol. Grzegorzem Wiśniewskim. W trakcie posiedzenia podsumowano pierwszy rok realizacji programu, oraz przedstawiono założenia na rok bieżący. Zarząd Kujawskiego Koła Łowieckiego w Inowrocławiu  przedstawił swoje sugestie dotyczące projektu regulaminu konkursu dla kół łowieckich najlepiej gospodarujących zwierzyną drobną w woj. Kujawsko-Pomorskim na lata 2012-2013.

1.     Odnośnie konkursu:
-       udział w konkursie powinien być obligatoryjny dla wszystkich kół biorących udział w Programie odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko pomorskim, jako sprawdzenie efektywności działań w programie
2.     Kryteria oraz punktacja.
-       woliery – proponujemy, aby przyznawać 1 pkt tylko za każdy m/2 woliery bez względu na rodzaj przetrzymywanej zwierzyny (woliery mogą być używane przemiennie) oraz ilości wolier. Określanie wielkości woliery na poziomie 200 m/2 dla koła łowieckiego jest złym wymogiem.
-       dodać punktację za prowadzenie własnej hodowli zwierzyny drobnej (zgodnie z przepisami) po 1 pkt. za każdego wyhodowanego bażanta, kuropatwy, kaczki przy pomocy inkubatora.
-       przy pozyskaniu drapieżników nie brać pod uwagę wykonania lub nie wykonania planu lecz jaki procent myśliwych z danego koła pozyskało drapieżniki w danym sezonie przyznając po 1 punkcie za procent ( w stosunku do ogólnej ilości członków w kole).
-       przy zasiedleniu łowisk wykreślić zdanie (zakup ze środków pozyskanych przez Koło i innych źródeł). Dotacja z Funduszu jest takim zakupem a nie powinna być brana pod uwagę.
-       Dodać punktację za każdy rodzaj przeprowadzonej inwentaryzacji zwierzyny drobnej oraz drapieżników  przy udziale członka komisji w danym sezonie łowieckim.
-       Usunąć przyznawanie punktów za wykonanie obowiązkowego treningu strzeleckiego przez członków koła. Wykonywanie obowiązków powinno być egzekwowane a nie nagradzane.
3.     Terminy.
-       Termin przesłania kart oceny przesunąć do końca marca łącznie z dokumentacją zasiedleń zgodnie z trwaniem sezonu łowieckiego
-       Kontrolę kół biorących udział w konkursie można przeprowadzać w dowolnym momencie od dnia zgłoszenia koła do konkursu.
 
Nasze sugestie pewno nie będą brane pod uwagę przy ogłaszaniu regulaminu konkursu, ale przynajmniej przekazaliśmy swoją opinię o projekcie.
Co do ilości zwierzyny, którą koło otrzyma z Funduszu to w 2011 roku powinny być to podobne ilości jak w roku ubiegłym.
 
OBWODY  ŁOWIECKIE  Z  OKRĘGU  OBJĘTE  PROGRAMEM :
 
Okręg PZŁ
Ilość obwodów łowieckich w okręgu, w tym :
Ogółem w okręgu
Objętych Programem w zakresie :
Zająca
Kuropatwy
Bażanta
Dzikiego królika
Redukcji drapieżników
Bydgoski
146
8+2
8 + 2
8
4
146
Kuropatwy z hodowli zamkniętej OHZ ZG PZŁ „Rożniaty” koło Kruszwicy :
 
 
 
 
L.p.
 
 
 
Okręg
PZŁ/Lasy
Państwowe
 
 
 
Dzierżawca/Zarządca obwodu łowieckiego
 
 
 
Numer
obwodu łowieckiego
Do wsiedleń poprzez :
 
Podpuszczanie jesienne do dzikich stad
(szt.)
Przetrzymanie do wiosny 2011 r, sztuczne parowanie i wsiedlenie parek (szt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Bydgoski
K.Ł. „Kujawskie” Inowrocław
212
100
150
Razem Okręg Bydgoski PZŁ
8 obwodów
800
1 100
Bażanty z hodowli zamkniętej OHZ ZG PZŁ „Grodno” koło Chełmży :
 
 
 
 
L.p.
 
 
 
Okręg
PZŁ/Lasy
Państwowe
 
 
 
Dzierżawca/Zarządca obwodu łowieckiego
 
 
 
Numer
obwodu łowieckiego
Zakup ze środków :  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
(szt.)
 
Dzierżawców obwodów łowieckich (kół łowieckich)                       (szt.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
 
Bydgoski
K.Ł. „Kujawskie” Inowrocław
212
150
200
Razem Okręg Bydgoski PZŁ
8 obwodów
1 000
1 150
EDUKACJA  EKOLOGICZNO-ŁOWIECKA  W  SZKOŁACH :
(NA  PODSTAWIE  PODPISANYCH  POROZUMIEŃ  POMIĘDZY  SZKOŁAMI  KTÓRYM PRZEKAZANO  MATERIAŁY  SZKOLENIOWE  I  KOŁAMI  ŁOWIECKIMI)
Koło Łowieckie
Dane Szkoły (przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej)
 
 
UWAGI
KŁ Nr 52 Kujawskie w Inowrocławiu
Szkoła Podstawowa im Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej
 

 

Komentarze