Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Rozwieszanie skrzynek lęgowych

2011-05-05

W maju Kujawskie Koło Łowieckie Nr 52 w Inowrocławiu  zorganizowało akcję rozwieszania skrzynek lęgowych dla ptaków. Do akcji zaproszono uczniów Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej. Ptaki, które gnieżdżą się w dziuplach, nazywamy dziuplakami. Należą do nich: sikory, dzięcioły, muchołówki, wróble i mazurki, szpaki, pleszka, a także pliszka siwa i kowalik oraz pełzacze i niektóre sowy, tracze i gągoły. Choć niektóre z nich nie potrafią same wydrążyć dziupli, to w lesie ze starymi drzewami, także martwymi i spróchniałymi łatwo znajdują miejsca do gniazdowania. Działalność człowieka powoduje, że coraz trudniej znaleźć dziuplaste drzewa, coraz mniej starych drzew znajduje się przy drogach, w parkach czy w naszych gospodarstwach. Powoduje to, że dziuplaki tracą miejsca gniazdowania.. Akcja rozwieszania budek miała na celu zwiększenie liczby miejsc lęgowych dla dziuplaków. Wraz z budkami lęgowymi uczniowie oraz opiekunowie najmłodszych uczestników otrzymali materiały drukowane z informacjami nt. akcji i prawidłowego umieszczania budek oraz ich konserwacji. Dla młodzieży i dzieci odbyły się ponadto warsztaty przyrodnicze dotyczące dziuplaków.

10 zasad wywieszania skrzynek lęgowych dla ptaków

  1. Budki należy rozwieszać przede wszystkim tam, gdzie brakuje naturalnych dziupli i innych schronień dla ptaków. Zatem, jeśli dysponujemy starym sadem, parkiem lub lasem, nie wywieszajmy tam budek lęgowych, gdyż jest to bezcelowe. Raczej skupmy się na obserwowaniu i słuchaniu całego mnóstwa ptaków, które na pewno już tam mieszkają.
  2. Budek nie należy wywieszać zbyt gęsto, gdyż dziuplaki (z nielicznymi wyjątkami, np. szpak) są ptakami terytorialnymi. Minimalna odległość między skrzynkami - to 100 metrów, w przeciwnym razie ptaki i tak wyregulują swój terytorializm, zajmując co drugą lub co trzecią skrzynkę.
  3. Skrzynki należy wywieszać otworem na wschód lub południowy wschód.
  4. Najlepsze dla ptaków są budki wiszące w miejscach lekko zacienionych.
  5. Skrzynki powinny być zawieszone pionowo lub lekko pochylone do przodu. Praktyka pokazuje, że budki pochylone do tyłu o wiele rzadziej są zasiedlane przez ptaki.
  6.  Wisząca na drzewie skrzynka powinna być nieruchoma (stabilna).
  7. Optymalna wysokość zawieszenia wynosi 4 metry. Właściwie skrzynki mogłyby wisieć o wiele wyżej, jednakże ze względu na konieczność ich czyszczenia i konserwacji, wysokość 4 metrów gwarantuje dość łatwy dostęp w celu wykonania tych czynności, a jednocześnie chroni przed przypadkowymi aktami wandalizmu.
  8. Budki muszą być czyszczone po każdym sezonie lęgowym, gdyż ptaki nie usuwają starych gniazd ze skrzynek (w naturalnych dziuplach gniazda ulegają samoistnemu rozkładowi). Po kilku sezonach lęgowych ich nagromadzenie powoduje, iż jaja, a potem pisklęta znajdują się bardzo blisko otworu wlotowego, gdzie mogą łatwo stać się łupem drapieżnika (kot domowy, kuna). Stąd wynikają również odpowiednie wymiary ścianek budek lęgowych , zabezpieczające przed drapieżnikami próbującymi dostać jaja lub pisklęta łapą. Poza tym usuwając stare gniazdo ze skrzynki, pozbywamy się potencjalnie przebywających tam pasożytów. Zatem czyszczenie jest bardzo ważną czynnością i powinno odbywać się corocznie jesienią lub zimą.
  9. Jeśli skrzynka nie jest zasiedlona w ciągu dwóch kolejnych sezonów lęgowych, należy ją przewiesić w inne miejsce, gdyż prawdopodobieństwo zajęcia jej w kolejnych sezonach jest minimalne.
  10. Skrzynka nie powinna być wyposażona w tradycyjny "patyczek" przy otworze wlotowym, gdyż stanowi on dogodne oparcie dla drapieżnika znajdującego się na dachu budki i próbującego sięgnąć do jaj czy piskląt. Mimo że mogłoby się wydawać, iż "patyczek" jest bardzo wygodny dla ptaków, w rzeczywistości ptaki bardzo rzadko z niego korzystają.

Komentarze