Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Polowania zbiorowe w trakcie epidemii COVID-19 - stanowisko ZG PZŁ

2020-10-20

Koleżanki i Koledzy,

 

Chcielibyśmy podzielić się z Wami ze stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie polowań zbiorowych w czasie epidemii COVID-19 obowiązującym na dzień 17.10.2020r.

W dniu 17 października br zaczęły obowiązywać zmiany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 09.10.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

ZG PZŁ informuje, że stoi na stanowisku, że zgodnie z w/w rozporządzeniem zakazane jest odbywanie polowań zbiorowych w n/w przypadkach:

  • ilość uczestniczących w nich osób (w tym myśliwych, naganiaczy oraz osób towarzyszących) będzie większa niż 10 osób (w przypadku polowań odbywających się w miejscach znajdujących się na obszarze czerwonym)
  • będzie większa niż 20 osób (w przypadku polowań na obszarze żółtym).

ZG PZŁ dodaje do swojego stanowiska, że w/w obostrzenia dot. również polowań dewizowych, a decyzja co do organizacji i przeprowadzania polowań należy do zarządów kół oraz zarządców obwodów łowieckich.

Zarząd Główny zwraca uwagę, że wg przepisów z dn. 09.10.2020r. uczestnicy polowania są zobowiązani do zakrywania nosa i ust w trakcie zbiórki, odprawy, drogi na stanowiska, zbiórek między pędzeniami, podczas pokotu oraz po zakończeniu polowania.

Myśliwy jest zwolniony z obowiązku zasłonięcia ust i nosa dopiero po zajęciu stanowiska, a podczas spożywania posiłków zaleca się min. 1,5m odstępu, a uczestnicy polowania są zobowiązani podporządkować się poleceniom prowadzącego polowanie również w zakresie przepisów sanitarnych dot. epidemii COVID-19.

 

Ponadto chcielibyśmy Was poinformować, że Łowczy Krajowy Paweł Lisiak wystąpił z wnioskiem do wiceministra środowiska odpowiedzialnego za leśnictwo i łowiectwo Edwarda Siarki o pilne podjęcie działań dot. zmiany legislacji, która w efekcie umożliwi nam organizację polowań zbiorowych.

 

Darz Bór!

 

 


 

Komentarze