Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Kadencje organów PZŁ zostały przedłużone

2020-04-18

Koleżanki i Koledzy,

 

Informujemy, że zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a konkretnie art. 22 tej ustawy, którą w dniu 17 kwietnia podpisał prezydent RP, zostały przedłużone kadencje organów PZŁ.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, a pełną jej treść znajdziecie klikając TUTAJ!

 

 

Poniżej publikujemy  treść wspomnianego Art. 22 w/w ustawy:

 

Art.22.

W ustawie zdnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (Dz.U.z2020r. poz.67 i148)  po art.33d do-daje się art.33e wbrzmieniu:

 

„Art.33e.1. Jeżeli wtrakcie trwania kadencji organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub stan nadzwyczajny kadencja tych organów ulega przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego.

 

2.Wybory do organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego nie mogą odbyć się wcześniej niż przed upływem 30 dni od dnia zakończenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanów, októrych mowa wust.1.”.

 

 

 

Darz Bór!

 

Komentarze