Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Zakończenie sezonu 2019/2020 oraz otwarcie nowego w KKŁ

2020-04-13

Koleżanki i Koledzy,

 

Przyszło nam prowadzić gospodarkę łowiecką w trudnym okresie pełnym nakazów i zakazów. Mimo istniejących trudności oczywiście wykonujemy wszystkie zadania w tym zakresie. W związku z zakończeniem sezonu 2019/2020 oraz rozpoczęciem sezonu 2020/2021 chcielibyśmy Was poinformować, w dużym skrócie co w ostatnim czasie udało nam się zrealizować.

W minionym i obecnie rozpoczętym sezonie w obwodzie 202 postawiliśmy trzy ambony: amb. numer 32 na Nowym Dworze, amb. numer 27 na polach Z. Juszczyńskiego oraz amb. numer 43 na polach P. Drabika. Naprawiliśmy sześć ambon, wymieniliśmy dachy na trzech ambonach. Naprawiliśmy również ogrodzenia dwóch poletek tj. przy leśniczówce Balczewo oraz obok ambony nr 3.

Tej wiosny przystąpiliśmy do uprawy poletek łowieckich w obw. 202 (nawozy, talerzowanie, wałowanie) pod zasiew owsa i łubinu.

Dwa poletka obok leśniczówki obsialiśmy już owsem. Na poletku obok ambony nr 3 planujemy uzupełnić powierzchnie topinamburem.

Jeden z naszych Kolegów z KKŁ również w tym sezonie przekazał blisko 2 ha gruntu naszemu Kołu na terenie obwodu nr 202 pod uprawę. W tym sezonie udało nam się już ją uprawić oraz zasiać owies dla zwierzyny.

Ruszyliśmy z bieżącą i cykliczną uprawą pasów zaporowych. Jest to bardzo istotne w szczególności podczas wiosennych zasiewów pól, aby zatrzymać głównie dziki w lesie, a tym samym ograniczyć szkody jakie zwierzyna wyrządza na polach. Jeden z naszych Kolegów skonstruował i wykonał urządzenie, które w połączeniu z naszym traktorem znacząco usprawniło i przyspieszyło wykonywanie tych czynności.

W celu zmniejszenia szkód oprócz pasów zaporowych zarząd Koła zwraca się do wszystkich członków Koła z prośbą o aktywny udział w polowaniach oraz dyżurach ,żebyśmy pomogli „naszym” rolnikom w pilnowaniu pól (w zgodzie z obowiązującymi przepisami dot. koronawirusa). Sznury hukowe są dostępne i można je pobierać w Modliborzycach oraz Jaksicach (szczegóły u Łowczego).

Biorąc pod uwagę zarządzenia dot. ASF u dzików, odstrzały sanitarne oraz szkody jakie wyrządzają w płodach rolnych w poprzednim sezonie zintensyfikowaliśmy pozyskanie tego gatunku.

W obecnym sezonie decyzją Powiatowych Lekarzy Weterynarii oraz Wojewodów zobowiązani jesteśmy dodatkowo do odstrzału 41 sztuk dzików tzw. sanitarnych w obwodzie 202 oraz 17 sztuk w obwodzie 236.

Chcemy poinformować, że plany pozyskania zwierzyny płowej oraz dzików w zakończonym niedawno sezonie zostały wykonane we wszystkich naszych obwodach. Na terenie naszych łowisk Kolegom udało się pozyskać medalowe trofea (parostki sarny: srebrny i brązowy medal), a dewizowcowi jelenia byka, którego wieniec został wstępnie oceniony na srebrny medal.

Zgodnie z zaleceniami ZO PZŁ w Pile o przestrzeganiu zasad bioasekuracji wykopaliśmy dół, który zabezpieczyliśmy i ogrodziliśmy siatką w celu gromadzenia patrochów od zwierzyny czarnej pozyskanej na terenie obwodu 236. W trudnym dla zwierząt okresie zimowym zorganizowaliśmy karmę, którą wyłożyliśmy w przygotowanych miejscach.

W domku myśliwskim w Bukowie w pokojach nr 1 i 2 udało się zrobić remont polegający na usunięciu starych sufitów, oczyszczeniu tych przestrzeni, położenia stelaży oraz nowych sufitów, na domku pojawiła się dębowa deska z m.in. ręcznie rzeźbioną nazwą oraz logo naszego Koła. Odświeżyliśmy kuchnie m.in. wyrównaliśmy i pomalowaliśmy ściany oraz sufit, położyliśmy brakujące kafle na podłodze. Przed domkiem ułożyliśmy kostkę brukową, a wszystkie koszty z tym związane pokrył jeden z naszych Kolegów.

W obwodzie nr 236 uprawiamy na bieżąco poletka dla zwierzyny o powierzchni około 18 ha. Również tej wiosny udało nam się zakończyć uprawę oraz zasiewy na wszystkich powierzchniach. W tym obwodzie postawiliśmy sześć nowych ambon oraz dwie zwyżki, w tym cztery ambony przy uprawie kukurydzy. Opalikowaliśmy (ponad 500szt.) powierzchnie plantacji kukurydzy na której w wybranych okresach stosujemy środki chemiczne do zabezpieczenia tej uprawy przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę. Przy naszym domku myśliwskim postawiliśmy chłodnię na pozyskaną zwierzynę, która z pewnością przyczyni się do pewniejszego zabezpieczenia upolowanej zwierzyny i jest dużym udogodnieniem dla myśliwych.

W obwodzie 204 naprawiliśmy zepsute dachy podsypów. Kilku Kolegów aktywnie włączyło się w akcje dokarmiania głównie bażantów wywożąc do łowiska kukurydzę oraz ziarna zbóż. Zarząd dzięki inicjatywie jednego z naszych Kolegów w tym sezonie zaplanował wpuszczenie do naszych łowisk ok. 100-150 bażantów. Umożliwi nam to polowanie na lisy przez cały rok, a co najważniejsze zwiększy populację tych pięknych ptaków w naszych łowiskach.

Zorganizowaliśmy jubileusz 100-lecia naszego Koła w Balczewie oraz Bukowie w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele lokalnych władz oraz wielu rolników i sympatyków naszego Koła. Dla pamięci tego wydarzenia nasi Koledzy ufundowali tzw. kamienie pamięci, które znajdują się w Balczewie oraz Bukowie.

Ponadto wspólnie zorganizowaliśmy Bal Myśliwski, który mamy nadzieję wejdzie do corocznej tradycji naszego Koła, posadziliśmy 100 dębów w leśnictwie Balczewo, zorganizowaliśmy VI Sąsiedzkie Polowanie na Lisy, czy Zawody Strzeleckie Członków Naszego Koła o przechodni puchar Prezesa KKŁ.

Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy inwentaryzację zwierzyny na terenach naszych obwodów, polowania dewizowe, a kilku Kolegów jako nasi przedstawiciele uczestniczyli w dziesiątkach szacowań szkód łowieckich na terenie wszystkich naszych obwodów . Szacowania odbywają się na bieżąco. Wspólnie w zeszłym sezonie zabezpieczyliśmy i zabezpieczamy w obecnym dziesiątki hektarów upraw z użyciem armatek i sznurów hukowych, pastuchów elektrycznych, środków chemicznych, dmuchawca, a nasi myśliwi w poprzednim sezonie tylko w obwodzie nr 202 zaliczyli 2119 wyjść w łowisko.

W tym miejscu w imieniu Zarządu KKŁ chcę bardzo podziękować WSZYSTKIM, którzy przyczynili się do wykonania w/w prac i zadań.

 

                                                                                                                                            Darz Bór!

 

         

   Za zarząd

                                                                                                              Łowczy KKŁ Janusz Jakubowski

 

 

 


 

Komentarze