Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Myśliwy z pieczątką

2010-12-30

W związku z licznymi problemami dotyczącymi identyfikacji osób, które składają swój podpis na kwitach MP w punktach skupu, w części dotyczącej oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tusz odstrzelonego zwierzęcia, Inspekcja Weterynaryjna jest zmuszona wnikliwie kontrolować zawartość oświadczeń.

W związku z tym wszystkie osoby, które zostały przeszkolone i są upoważnione do składania oświadczeń, muszą mieć wyrobione pieczątki wg określonego wzoru lub dokonywać czytelnych wpisów na drukach oświadczenia (drukowanymi literami)

W przypadku nie przestrzegania powyższych zaleceń zwierzyna nie będzie przyjmowana do punktu skupu lub będzie zwracana kołu łowieckiemu w celu poprawienia zapisów w oświadczeniach. W/w warunku będą  obowiązywać od 01.01.2011 r.

Pieczątki z odpowiednim numerem, dla wszystkich osób przeszkolonych (w naszym kole 21 osoby)  będą wydawane na koszt myśliwych od początku nowego roku u łowczego koła.

Komentarze