Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Zmiana zasad zgłaszania i szacowania szkód łowieckich

2019-04-28

Koleżanki i Koledzy,

 

w dniu 27 kwietnia 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska (wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi) kolejny już raz zmieniające zasady zgłaszania oraz szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.

Rozporządzenie określa:

1. sposób i terminy zgłaszania szkód, o których mowa w art. 46 ust.1 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie, zwanych dalej „szkodami łowieckimi”;

2. sposób powiadamiania o terminach dokonania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

3. szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód łowieckich;

4. szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody łowieckie;

5. wzory protokołów, o których mowa wart. 46a ust.4, art. 46c ust.5 i art. 46d ust.8 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie.

 

 

Darz Bór!

Komentarze