Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Monografia KKŁ nr 52

2019-01-30

Koleżanki i Koledzy,

 

W związku z obchodami naszego 100-lecia opracowana zostanie monografia Koła, w której umieszone będą zdjęcia i biogramy wszystkich członków Koła.

Zarząd KKŁ prosi Koleżanki i Kolegów o nadesłanie w terminie do 28.02.2019r. Sekretarzowi Koła Kol. Markowi Esze materiałów do biogramów (listowanie lub drogą elektroniczną).

 

W oczekiwanym biogramie prosimy podać:

* imię i nazwisko,

* data urodzenia,

* wyuczony lub wykonywany zawód,

* data wstąpienia do PZŁ i Koła Łowieckiego,

* pełnione funkcje w PZŁ i Kole Łowieckim,

* posiadane odznaczenia łowieckie,

* największy sukces łowiecki np. pozyskanie niedźwiedzia,

* wykazać najważniejsze prace i dokonania na rzecz Koła i łowiectwa,

* przesłane zdjęcia winny mieć charakter portretowo-legitymacyjny, najlepiej w mundurze myśliwskim.

 

Prosimy również o ewentualne nadesłanie ciekawego zdjęcia łowieckiego, które Koleżanka lub Kolega uważa za najbardziej charakterystyczne w swojej działalności łowieckiej i które mogłoby znaleźć się w projektowanej monografii.

W opracowaniu przewidziane jest wspólne zdjęcie członków Koła w mundurach łowieckich.

 

 

Za Zarząd
Z myśliwskim "Darz Bór"
Prezes
Jerzy Masiota

Komentarze