Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Nowy Łowczy Krajowy oraz Łowczy Okręgowy w Bydgoszczy

2018-04-30

Informujemy, że Minister Środowiska Henryk Kowalczyk w dn. 18 kwietnia 2018r. powołał na funkcję nowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego Kol. Piotra Jenocha.

Piotr Jenoch jest absolwentem Wydziału Leśnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (specjalizacja łowiectwo).

Od 2003 r. do 2011 r. pracował w Zespole Łowiectwa w Departamencie Leśnictwa Ministerstwa Środowiska. Od 2012 r. jest pracownikiem Polskiego Związku Łowieckiego. W lipcu 2017 r. został wybrany na stanowisko Łowczego Okręgowego PZŁ w Warszawie. Pracował także w Nadleśnictwie Wyszków oraz w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Ponadto przez okres 5 lat był biegłym sądowym z zakresu łowiectwa i leśnictwa przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Jest członkiem PZŁ od 1991 r. Od 1998r. pełni funkcję Prezesa Koła Łowieckiego „Czajka”. Od 2005 r. jest członkiem Komisji Oceny Trofeów przy Okręgowej Radzie Łowieckiej w Ciechanowie oraz Rady Programowej Fundacji Ochrony Głuszca. Ponadto jest lektorem ekspertem prawa łowieckiego, sędzią – instruktorem strzelectwa myśliwskiego oraz delegatem na XXIII Krajowego Zjazdu Delegatów. Został odznaczony wieloma medalami za zasługi łowieckie.

Pracował również jako wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie (prawne aspekty funkcjonowania PZŁ i Polskiego modelu łowiectwa, aspekty funkcjonowania Ośrodków Hodowli Zwierzyny), szkoleniach organizowanych przez PZŁ oraz szkoleniach dla pracowników samorządowych w województwie małopolskim z zakresu łowiectwa oraz organizowanych przez Lasy Państwowe o tematyce łowieckiej.

Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych dla wyższego i średniego szczebla zarządzania.

Piotr Jenoch zastąpi na stanowisku Łowczego Krajowego Lecha Blocha.

 

Natomiast nowy Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego powołał, na swoim posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2018r. na funkcję Łowczego Okręgowego w Bydgoszczy Kol. Marka Grugela, a w ZO PZŁ w Pile Kol. Sławomira Jaroszewicza.

 

Darz Bór!

 

 

 

Komentarze