Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Stanowisko Zarządu Głównego PZŁ z dn. 30.01.2018r.

2018-01-30

Warszawa, dn. 30 stycznia 2018 roku

 

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

Szanowni Państwo,

 

Polski Związek Łowiecki jest organizacją społeczną, która swoje działania opiera o nieodpłatne zaangażowanie swoich członków. W 95-letniej historii Zrzeszenia kluczowym elementem była praca członków na rzecz tej Organizacji i jej niezależny charakter. Polski Związek Łowiecki wykonuje politykę Państwa w zakres prowadzenia gospodarki łowieckiej, ale nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wsparcia ze środków budżetu Państwa.

Władze Polskiego Związku Łowieckiego pochodzą z legalnych
i demokratycznych wyborów z pośród członków tej organizacji, dlatego też jako Polski Związek Łowiecki nie możemy zgodzić się z propozycjami Ministra Środowiska upolityczniającymi organy Zrzeszenia poprzez ich powoływanie.

Wprowadzenie zmian w ustawie Prawo łowieckie polegające na upolitycznianiu Polskiego Związku Łowieckiego poprzez powoływanie przez Ministra Środowiska Łowczego Krajowego oraz łowczych okręgowych przez Łowczego Krajowego doprowadzą do upadku Polskiego Modelu Łowiectwa. Konsekwencje zmian będą dotykać także Koła łowieckie, które najpóźniej
w marcu 2020 roku stracą dotychczasowe obwody łowieckie. Nowi, wskazani przez Ministra Środowiska łowczowie okręgowi będą wskazywać nowych dzierżawców obwodów (bez prawa pierwszeństwa dzierżawy) – co powoduje, że nie ma żadnej gwarancji, że koła będą mogły dalej dzierżawić te obwody.

W przedłożonych propozycjach zostaje całkowicie zmarginalizowana strona społeczna poprzez likwidację okręgowych rad łowieckich, komisji problemowych oraz wpływie czynnika społecznego na kontrolę działań Zarządu Głównego PZŁ oraz zarządów okręgowych. Zgodnie z obecnymi przepisami Okręgowa Rada Łowiecka mogła odwołać łowczego okręgowego, obecnie nikt ze strony społecznej nie będzie miał żadnego wpływu na organy PZŁ. Podejmowane działania przez nadawane struktury mogą mieć charakter polityczny i być podyktowane realizacją interesów partyjnych rządzącej
w danym okresie partii politycznej, a nie dobrem organizacji społecznej.

Majątek organizacji społecznej pochodzący ze składek członków zarządzany będzie przez działaczy politycznych, a nie wybranych demokratycznie
i kontrolowanych przez członków myśliwych. Niewłaściwe zarządzenie powyższym majątkiem może doprowadzić do znacznego wzrostu składek członkowskich aby utrzymać pseudo państwowy aparat administracyjny, nad którym nikt z członków PZŁ nie będzie sprawował społecznego nadzoru.

Pozostaje także pytanie co z Polskim Związkiem Łowieckim w momencie wygrania wyborów przez partie polityczną, która jest programowo przeciwna łowiectwu.

Dlatego też Polski Związek Łowiecki jest przeciwko upolitycznieniu organów Zrzeszenia i apeluje do członków o poparcie działań, które nie dopuszczą do zatracenia społecznego charakteru tej Organizacji o 95-letniej tradycji.

 

 

/-/ Zarząd Główny

Polskiego Związku Łowieckiego

 

Komentarze