Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Aktualności

Ministerstwo Środowiska - ważne zmiany dla myśliwych

2017-08-21

Koleżanki i Koledzy,

 

Informujemy, że Minister Środowiska podpisał m.in. rozporządzenia zmieniające Regulamin Polowań. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

 

* wprowadza się możliwość wykonywania w jednym obwodzie łowieckim polowania indywidualnego i polowania zbiorowego w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest istotne ze względu na konieczność zwalczania ASF. Pozwoli to na zwiększenie częstotliwości polowań w celu pozyskiwania jak najwyższej liczby dzików, co z kolei ograniczy dalsze rozprzestrzenianie wirusa ASF. Jednocześnie wymagana zgoda dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego na wykonywanie polowania indywidualnego w tym samym czasie co polowanie zbiorowe będzie gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno myśliwych wykonujących polowanie, jak i osób postronnych. Zgoda będzie wyrażana w sytuacjach gdy polowanie indywidualne będzie się odbywać z dala od miejsca wykonywania polowania zbiorowego, co jest zdecydowanie możliwe do wykonania, np. w obwodach łowieckich o dużej powierzchni.

 

Źródło: Rozporządzenie MŚ zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 

* dopuszcza się do używania przy wykonywaniu polowań w nocy na dziki optycznych urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych. Zgoda obowiązuje wyłącznie na obszarach objętych restrykcjami związanymi z obecnością wirusa ASF.

Źródło: Zmiany w regulaminie polowań

 

Pondato:

* W dniu 1 sierpnia br. Minister Środowiska podpisał Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych. Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 3 sierpnia br. i obowiązuje od dnia następnego po dniu ogłoszeniu dla dzików, natomiast w przypadku jeleni szlachetnych i danieli po 14 dniach od dnia ogłoszenia.
UWAGA: na szakale poluje się dopiero od 1 sierpnia 2019r! co wynika z Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne.

               Zmiany dotyczą:

               jeleni szlachetnych:

  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  •  cielęta od 1 września do końca lutego 

              danieli:

  •  byki od 1 września do końca lutego
  •  łanie od 1 września do 15 stycznia
  •  cielęta od 1 września do końca lutego

              dzików:

  •  dziki - wszystkie cały rok

              szakali złocistych:

             

          Pondato:

 

Komentarze