Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Majówka w Balczewie 2012

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej wraz z opiekunkami , już po raz kolejny dowiedli, że są stałymi organizatorami i wykonawcami szeregu działań na rzecz odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie kujawsko-pomorskim . Razem z Kujawskim Kołem Łowieckim nr 52 w Inowrocławiu dbamy o  zasadzone w latach ubiegłych w obwodzie nr 202 „Rejna” remizy śródpolne. W dniu 18 maja 2012 r. przyszła pora na kolejne nasady. Tym razem posadzono ponad 100 sztuk drzew dęba . Oczywiście wszystkie te działania nie mogłyby skończyć się sukcesem, gdyby nie pomoc przyjaciół szkoły i myśliwych z Kujawskiego koła, którzy uczą młodzież jak dbać o zwierzęta i ich naturalne środowisko.