Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Dr Jan Oset

Jan Oset - urodził się 01 stycznia 1931 r. w Bantheln k/Hannoweru, w rodzinie polskich emigrantów z pod Częstochowy. W okresie nasilenia się w Niemczech nazizmu, rodzina przyjechała na Pomorze gdzie kupiła gospodarstwo rolne.W 1939 roku została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Potulicach pod Bydgoszczą a potem na roboty przymusowe do Westfalii. Po zakończonej wojnie rodzina Osetów ponownie powróciła do Polski, na swoje gospodarstwo w Wiągu na Pomorzu. Maturę zdał w Świeciu nad Wisłą (1952), a studia ukończył w 1957 r. na AM w Gdańsku.
    Od początku pracy zawodowej związany jest z inowrocławskim uzdrowiskiem, gdzie rozpoczął pod kierunkiem dra Bogdana Snarskiego. Współuczestniczył w tworzeniu polskiej geriatrii, potem Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w PPU Inowrocław. Od 1985 pełnił funkcję lekarza naczelnego Miasta Uzdrowiskowego Inowrocław. Był początkowo ordynatorem a potem Dyrektorem Sanatorium Nr 4, oraz od wybudowania w roku 70 Sanatorium "Metalowiec" jego Dyrektorem. Był specjalistą II st. medycyny fizykalnej i balneoklimatologii. Opublikował 36 prac fachowych, w tym 6 za granicą.W roku 1998 przeszedł na emeryturę.
Dr Jan Oset to znany społecznik, pełnił wiele funkcji społecznych, zarówno w Polsce jak i w Europie gdzie był  członkiem Komisji CiC (międzynarodowa Organizacja Ochrony Zwierzyny Łownej z siedzibą w Brukselii, specjalizacja psa łowieckiego myśliwskiego). Wieloletni skarbnik a następnie  łowczy Kujawskiego Koła Łowieckiego w Inowrocławiu, międzynarodowy sędzia kynologiczny.
Jego pasją była ekologia i ochrona środowiska, to było powodem faktu, że stanął na czele Społecznego Komitetu Budowy Tężni w Inowrocławiu.  Temu zadaniu poświęcił wszystkie swoje siły, zapał i swoją wiedzę fachową.
    Wychowany w domu o dużych tradycjach patriotycznych z chwilą pojawienia się prawnej możliwości w III Rzeczypospolitej reaktywował Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Inowrocławiu, którego był Prezesem. Pochłaniała go budowa tężni, których budowa szczęśliwie dobiegła końca, a obecnie stanowią wizytówkę miasta Inowrocławia.
   Głosił hasło życia bliżej, przyrody. Stąd jego wysiłki zawodowe na rzecz ochrony środowiska i walorów leczniczych uzdrowiska. Przewodniczył Komisji Kynologicznej NRŁ, był członkiem Komisji Psa Myśliwskiego, Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny CIC, Wiceprezesem WRŁ w Bydgoszczy.Jako jedyny członek PZŁ Okręgu bydgoskiego uzyskał godność „Honorowego członka Polskiego Związku Łowieckiego” .  Był ogólnie znaną i szanowaną postacią w Inowrocławiu jak i w Polsce. Od 2002 roku w Przechlewie k/Słupska odbywają się Międzynarodowe Konkursy Dzikarzy im. Dr Jana Oseta
    Za swoje dotychczasowe osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej został odznaczony wieloma medalami i orderami.  Został udekorowany Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 1 maja 2002 roku w Inowrocławiu.