Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Charakterystyka wybranych roślin rolniczych

Charakterystykę poszczególnych roślin przedstawiono w sposób syntetyczny w tabelach (do pobrania), podając podstawowe dane o roślinach, jej wymaganiach glebowych, ilości wysiewanych nasion, wielkości plonu oraz wielkości potrzeb nawozowych.

 1. pszenica ozima
 2. pszenica jara
 3. żyto
 4. jęczmień
 5. owies
 6. pszenżyto
 7. kukurydza
 8. bobik
 9. rzepak
 10. łubin żółty
 11. groch
 12. ziemniak jadalny
 13. burak cukrowy
 14. burak pastewny
 15. len włóknisty
 16. gryka
 17. łąka