Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie zasad wydawania odstrzałów indywidualnych

 • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Zarządu Koła
 • W sprawie: zasady przy wydawaniu upoważnień na odstrzał indywidualny
 • Status aktu prawnego: obowiązujący
 • Data uchwalenia: 30.07.2010
 • Data wejścia w życie: 01.08.2010
 • Data uchylenia:

 

         Upoważnienia na odstrzał indywidualny wydaje łowczy lub Vice Łowczy na prośbę zainteresowanego myśliwego wg poniższych kryteriów:

         Upoważnienia na odstrzał indywidualny mogą otrzymać myśliwi – członkowie koła, którzy posiadają dodatnią największą liczbę punktów ( do zwierzyny przewidzianej w planie odstrzału ) wg poniższego systemu naliczania.

 1. Za każdy pobyt w łowisku od 01 stycznia do 30 lipca wg wpisów w ewidencję       (+) 10 pkt
 2. Za przepracowane godziny społeczne wg protokółów                                           (+)  5 pkt
 3. Za udział w komisji szacującej szkody łowieckie wg protokółów                           (+) 30 pkt
 4. Za protokół z oddania krwi dzika lub lisa do badań weterynaryjnych                      (+) 20 pkt
 5. Za zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach strzeleckich lub kynologicznych rangi nie niżej jak ranga okręgowa.                                                                                               (+) 100 pkt
 6. Za każdy rok stażu w KKŁ Nr 52 w Inowrocławiu                                                 (+) 10 pkt
 7. Za „saldo” rozliczeniowe w kole                            dodatnie (+) 1 pkt/ 1 zł, za ujemne (-) 1 pkt/1zł
 8. Za reprezentację koła poprzez uczestnictwo we władzach nadrzędnych                 (+) 100 pkt 

Punkty aktualizuje się raz w miesiącu