Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie - trofea

  • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła
  • W sprawie: trofea
  • Status aktu prawnego: obowiązujący
  • Data uchwalenia: 17.06.2006
  • Data wejścia w życie: 17.06.2006
  • Data uchylenia:

Zgodnie z Ustawą „Prawo łowieckie” zwierzyna , wraz z trofeum jest własnością Koła łowieckiego. Myśliwy, który pozyskał samca zwierzyny płowej może po dokonaniu oceny prawidłowości odstrzału posiadać bezterminowo w/w trofeum. Trofeum przechodzi na wyłączną własność myśliwego jedynie po jego wykupieniu od koła łowieckiego.