Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie zasad przyjmowania członków do koła

 • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Zarządu Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr 52
 • W sprawie: zasad przyjmowania członków do koła
 • Status aktu prawnego: obowiązujący
 • Data uchwalenia: 09.06.2008 r.
 • Data wejścia w życie: 01.04.2009 r.
 • Data uchylenia:

Zgodnie z paragrafem 64 pkt 7 Statutu PZŁ ustalono następujące warunki przyjmowania członków do KKŁ Nr 52 w Inowrocławiu:

 1. Osoba ubiegająca się o członkostwo w Kujawskim Kole Łowieckim Nr 52 w Inowrocławiu powinna spełniać następujące warunki:
  • złożyć pisemny wniosek (deklarację członkowską wg wzoru Statu PZŁ) o przyjęcie do koła wraz ze zdjęciem (w formie jpg)
  • być członkiem PZŁ;
  • wpłacić wpisowe do koła (w 2014 - 2.900,00 zł)
  • posiadać mundur myśliwski wg wzoru obowiązującego w PZŁ;
  • posiadać rodowodowego psa rasy myśliwskiej lub umiejętności grania sygnałów myśliwskich;
  • posiadać pisemną opinię od członka wprowadzającego do koła;
 2. Po spełnieniu wszystkich w/w wymogów formalnych kandydat wraz z osobą wprowadzającą zapraszany jest na posiedzenie zarządu koła, na którym rozpatrywane jest w/w podanie i podejmowana uchwała wśród wszystkich członków zarządu Koła. Nieobecność zainteresowanego nie wstrzymuje podjęcia uchwały. Uchwała nie wymaga uzasadnienia.
 3. W przypadku uchwały negatywnej kandydatowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do WZCK w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od jej podjęcia, lub otrzymania w przypadku nieobecności zainteresowanego na posiedzeniu Zarządu.
 4. W przypadku wniesienia odwołania do WZCK, Zarząd umieszcza je w programie najbliższego Walnego Zgromadzenia, na które zapraszany jest kandydat. Nieobecność zainteresowanego nie wstrzymuje podjęcia uchwały.
 5. Uchwała WZCK jest ostateczna.
 6. W przypadku negatywnej Uchwały WZCK niezwłocznie zwracane jest wpłacone przez niego wpisowe.

Deklaracja członkowska (pobierz)