Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie prac gospodarczych

  • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła
  • W sprawie: prac gospodarczych
  • Status aktu prawnego: obowiązujący
  • Data uchwalenia: 27.09.2003, 27.06.2008, 27.06.2009
  • Data wejścia w życie: 27.06.2009, nowelizacja 30.042014 r.
  • Data uchylenia:

1.    Członkowie Koła zobowiązani są do pokrycia kosztów zagospodarowania obwodów łowieckich , z zastrzeżeniami zawartymi w niniejszej uchwale.
2.    Wysokość rocznej opłaty na rzecz zagospodarowania obwodu wynosi 300 zł. Kwotę tą rozlicza się w formie wpłaty pieniężnej lub wykonanej pracy materialnej wg przyjętych norm w wysokości 20 godzin.
3.    Każdy członek z wykonania swoich prac jest zobowiązany wypełnić „protokół czynności gospodarczych i dać do zatwierdzenia gospodarzowi obwodu łowieckiego lub vicełowczemu.
4.    W przypadku nie wykonania prac gospodarczych poszczególnych członków koła, lub nie dostarczenia protokołów do dnia 01 marca każdego sezonu łowieckiego , zarząd koła zobowiązany jest do naliczenia wysokości opłaty wskazanej w pk.2
5.    Członkowie honorowi Koła zwolnieni są z pokrywania kosztów zagospodarowania obwodów łowieckich