Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie polowań zbiorowych

 • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków Koła
 • W sprawie: polowań zbiorowych
 • Status aktu prawnego: obowiązujący
 • Data uchwalenia: 19.10.2002, 25.06.2005
 • Data wejścia w życie: 25.06.2005
 • Data uchylenia:

§ 1

 1. Plan polowań zbiorowych opracowuje Zarząd Koła, podając w szczególności prowadzącego polowanie ,oraz organizatora dla którego obecność na polowaniu jest obowiązkowa.
 2. Plan dla polowań leśnych nie może ograniczać odstrzału jeleni, jeżeli znajdują się one w rocznym planie pozyskania, ale rodzaj zwierzyny do odstrzału podana na planie polowania może zostać zmieniona przed polowaniem przez Zarząd Koła, w zależności od bieżącej sytuacji łowieckiej.
 3. Polowania Hubertowskie , Wigilijne oraz Sylwestrowe finansowane są w całości z budżetu Koła.
 4. O sposobie finansowania pozostałych polowań zbiorowych decyduje Zarząd Koła, w tym określając wysokość opłaty równego kosztu polowań dla każdego uczestnika.

§ 2

 1. Do podstawowych obowiązków prowadzącego polowanie, poza nadanymi oddzielnymi przepisami, należy:
  • wyznaczanie osób odpowiedzialnych za kierowanie naganką i ustalenie wynagrodzeń naganiaczy i karawanu,
  • zarządzenie pokotu i ogłoszenie zakończenia polowania,
  • sporządzenie sprawozdania z polowania wg obowiązującego wzoru
 2. Do podstawowych uprawnień prowadzącego polowanie, poza nadanymi oddzielnymi przepisami, należy:
  • odwołanie polowania na miejscu zbiórki ze względu na warunki atmosferyczne,
  • dopuszczenia psów do polowania i ewentualnego ustalenia wynagrodzenia dla właściciela psa.

§ 3

 1. Do podstawowych obowiązków organizatora polowania należy:
  • zapewnienie odpowiedniej ilości osób naganki i karawanu do przewidzianego rodzaju polowania,
  • zabezpieczenie apteczki oraz kamizelek ochronnych dla naganiaczy,
  • rozliczenie polowania na odpowiednim druku
 2. Nieobecność organizatora polowania uważa się za usprawiedliwioną, jeżeli uzgodni on powierzenie swoich obowiązków innemu koledze.

§ 4

 1. Członkowie Koła mogą zapraszać innych myśliwych na polowanie zbiorowe po wcześniejszym uzyskaniu aprobaty Zarządu Koła.
 2. Zaproszony gość poluje na warunkach jak inni członkowie Koła, podporządkowując się obowiązującym zasadom obciążenia kosztami polowania i postępowania z tuszą zwierzyny grubej.

Za wykroczenia na polowaniach zbiorowych ustala się oprócz kar porządkowych, stosowanie kar finansowych z górną granicą 300 zł, w zależności od wagi wykroczenia
Ustala się nie strzelanie na polowaniach zbiorowyc h do kóz i kożląt za wyjątkiem sytuacji gdy zagrożone jest wykonywanie planu pozyskania zwierzyny lub na polowaniach „metodą z ambon”