Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Akt prawny w sprawie obiegu dokumentów w kole

 • Nazwa aktu prawnego: Uchwała Zarządu Koła
 • W sprawie: obieg dokumentów w kole
 • Status aktu prawnego: obowiązujący
 • Data uchwalenia: 01.04.2010
 • Data wejścia w życie: 01.04.2010
 • Data uchylenia:

Na podstawie Zarządzenia Nr 5 ZG PZŁ z 03.03.1998 r. w sprawie dokumentacji w kołach łowieckich Zarząd Kujawskiego Koła Łowieckiego Nr 52 w Inowrocławiu podjął uchwałę w sprawie obiegu dokumentów w kole łowieckim

 1. Korespondencja przychodzi do sekretarza koła na adres: 88-100 Inowrocław, ul. Magazynowa 92 (siedziba firmy Prima), który niezwłocznie przekazuje ją osobiście (lub faksem) poszczególnym członkom wg kompetencji z adnotacją komu ją przekazał i kiedy. Korespondencja wychodząca musi być ewidencjonowana u sekretarza koła.
 2. Kwity z p-ktu skupu – w ciągu 2-ch dni myśliwy dostarcza łowczemu koła. Łowczy koła po sprawdzeniu i opisaniu przekazuje skarbnikowi.
 3. Protokoły pobrania tuszy na użytek własny – oryginał w ciągu 2-ch dni myśliwy dostarcza łowczemu koła, łowczy koła po sprawdzeniu i opisaniu przekazuje skarbnikowi, pierwsza kopia jest dla myśliwego pobierającego tuszę, trzecia kopia pozostaje w bloczku u wystawiającego.
 4. Rachunki i faktury – dotyczące gospodarki łowieckiej dostarcza się łowczemu koła. Łowczy koła po sprawdzeniu i opisaniu przekazuje skarbnikowi. Inne faktury i rachunki dostarcza się bezpośrednio skarbnikowi. Skarbnik przekazuje wszystkie otrzymane rachunki i faktury prezesowi koła do zatwierdzenia
 5. Protokoły szacowania szkód (zamknięte) w tym protokoły ugody z rolnikiem w ciągu 2-ch dni myśliwy szacujący dostarcza łowczemu koła, łowczy koła po sprawdzeniu i opisaniu przekazuje skarbnikowi. Przy każdym szacowaniu powinien być obecny gospodarz obwodu
 6. Druki ścisłego zarachowania (KP, KW, kwitariusze, upoważnienia, protokoły) wydawane są za pokwitowaniem przez sekretarza koła.
 7. Protokoły czynności gospodarczych myśliwi przedstawiają gospodarzowi obwodu w celu akceptacji. Gospodarz obwodu w miesiącu marcu przekazuje komplet protokołów łowczemu koła.