Sprawdź pocztę
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
Kujawskie Koło łowieckie nr 52 w Inowrocławiu
powrót

Zgłoszenia szkód

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda, zwany danej "poszkodowanym", zgłasza szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia. Zgłoszenia pisemne należy dokonywać wyłącznie na adres Koła (88-110 Inowrocław, Jaksice, ul. Szkolna 15), gdzie jest prowadzony rejestr zgłoszeń. Inne zgłoszenia nie będą rozpatrywane.


DRUKI DO POBRANIA przy zgłoszeniu listownym:


FORMULARZ do wypełnienia przy zgłoszeniu internetowym